Ogłoszenia

OGŁOSZENIA

WSZYSTKO

Uwaga! Utrudnienia w ruchu

W związku z organizacją Rajdu Śląska 10 września od godziny 11:20 do 21:20 zamknięte będą następujące ulice: w Golasowicach ul. Słowackiego, w(...)

read more

Dostępna Wyszukiwarka Ekodotacji

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę(...)

read more

Informacja dot. oferty UKS RIO Pielgrzymowice na zorganizowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r,  poz. 688) UKS RIO(...)

read more

Szkolenie Opłata "cukrowa" i "małpkowa"

Urząd Skarbowy w Pszczynie zaprasza na szkolenie wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą zagłębić temat dotyczący podatku cukrowego oraz opłaty od(...)

read more

Październikowe środy z profilem zaufanym

W Urzędzie Skarbowym w Pszczynie, w każdą środę będzie można założyć profil zaufany.

read more

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected