Ogłoszenia

OGŁOSZENIA

WSZYSTKO

Dostępna Wyszukiwarka Ekodotacji

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę(...)

read more

Informacja dot. oferty UKS RIO Pielgrzymowice na zorganizowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r,  poz. 688) UKS RIO(...)

read more

Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

Ruszyła XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2022/2023. Program realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz(...)

read more

II edycja Konkursu o Złote Indeksy AEH

II edycja Konkursu o Złote Indeksy AEH – weź udział i studiuj na jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce!

read more

Zaproszenie na spotkanie

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

read more

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected