Ogłoszenia

OGŁOSZENIA

WSZYSTKO

Dostępna Wyszukiwarka Ekodotacji

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę(...)

read more

Informacja dot. oferty UKS RIO Pielgrzymowice na zorganizowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r,  poz. 688) UKS RIO(...)

read more

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie ustawy

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.(...)

read more

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowice

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie uchwały Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r. w sprawie określenia(...)

read more

Zmiany w poborze opłat na płatych odcinkach autostrad

Od 1 grudnia 2021 r. na płatnych odcinkach autostrady A2 Konin–Stryków i A4 Wrocław–Sośnica zarządzanych przez GDDKiA nastąpi zmiana sposobu poboru(...)

read more

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected