Ogłoszenie

Ankieta dla rolników

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych.

Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

 Uzyskane wyniki posłużą do:
a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,
b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,
c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

Wypełnij ankietę

Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych proszę kierować na adres: inomel@agrocompolska.pl

Last update at: 14.03.2022
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected