Ogłoszenie

Grunty i nieruchomości gminne

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice:

  • wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
  • wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od dnia 28.06.2022 r.

Wykazy znajdują się poniżej w powiązanych plikach. 

 

Last update at: 28.06.2022
Author: UG Pawłowice
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected