Ogłoszenie

Informacja o wyłożeniu spisu członków izby rolniczej

Urząd Gminy Pawłowice informuje, że zgodnie z ustawą o izbach rolniczych od 25.08.2023 r. do 31.08.2023 r. udostępnia do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej. Wymieniony spis członków udostępniony jest w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Zjednoczenia 60 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Jednocześnie informujemy rolników, że wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zostaną przeprowadzone 24 września 2023 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl lub pod numerem telefonu tel. 32 2580445.

 

Last update at: 25.08.2023
Author: UG Pawłowice
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected