Ogłoszenie

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach

W ramach realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych prowadzonych przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Katowicach informujemy, że:

1) od 1 do 20 kwietnia będzie prowadzone badanie "Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych"  - badanie w drodze wywiadu telefonicznego prowadzonego przez teleankietera z respondentem

2) od 1 kwietnia do 29 maja będzie przeprowadzone badanie "Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych" - badanie realizowane w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz w drodze wywiadu telefonicznego. 

Last update at: 27.03.2020
Author: Urząd Statystyczny w Katowicach
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected