Ogłoszenie

Informujemy

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2021 r., poz. 1899) oraz Zarządzenia Nr 120.0023.2022 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 11 maja 2022 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem będących w administrowaniu Szkoły Podstawowej Pielgrzymowicach w roku kalendarzowym 2023.

 

Opis

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia lokalu

Przeznaczenie wykorzystania lokalu

Wysokość opłat

Termin wnoszenia opłat

Lokal   wyposażony w podstawowe instalacje: centralnego ogrzewania, energii elektrycznej,

Działka 1062/69, obręb Pielgrzymowice, k. m. 1,

 KW Nr GLJ/00014907/9

100 m2

Na szatnie , magazyny

420,00 netto +23 % VAT. W opłacie ujęto koszty mediów tj. energia elektryczna, centralne ogrzewanie.

Opłata będzie waloryzowana
w okresach rocznych o wskaźnik inflacji.

 

14 dni od daty wystawienia faktury

             

 

Last update at: 27.04.2023
Author: Joanna Kiełkowska
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected