Ogłoszenie

Konkurs na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu oraz załączniki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Last update at: 14.03.2022
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected