Ogłoszenie

Legitymacje studenckie pozostają ważne

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że legitymacje z hologramem ważnym do dnia 31 marca 2020 r. jak i 30 września 2020 r. pozostają w chwili obecnej ważne bezterminowo. Wskazana regulacja ma na celu ograniczenie przemieszczania się studentów w stanie epidemii, bowiem wymóg uzyskania aktualnego hologramu oznaczałby konieczność osobistego stawiennictwa na uczelni, w czasie gdy zajęcia odbywają się w formie zdalnej. Zaistniała sytuacja związana jest z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pismo  Rzecznika Praw Studentów w załączeniu.

Last update at: 25.11.2020
Author: Sylwia Mazur-Giel
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected