Ogłoszenie

Poradnia dla dzieci i młodzieży nadużywających nowych technologii

17 stycznia w Pszczynie i Czechowicach-Dziedzicach rozpoczęły działalność Poradnie Behawioralne dla Dzieci i Młodzieży, nadużywających nowych technologii.

Poradnie Uzależnień Behawioralnych są częścią pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia i działają w ramach kontraktu z NFZ, który w województwie śląskim realizuje Śląska Fundacja Błękitny Krzyż.

- Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, które nadużywają kontaktu z nowymi technologiami, czyli komputera, tabletu, komórki, nadużywają grania, mediów społecznościowych lub podobnych kwestii. W naszej poradni zdiagnozujemy, czy te oddziaływania są nadmierne, zaoferujemy pomoc psychologiczną, medyczną i terapeutyczną. Program realizujemy w oparciu o terapię grupową i indywidualną, mamy także przestrzeń na terapię rodzinną - mówi Roman Wojnar, dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.

Poradnia wychodzi z ofertą przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców. - Dążymy w kierunku dzieci, które mają wyraźne szkody w procesie socjalizacji, a głównym kryterium będzie wydolność dziecka w szkole. Najbardziej skrajne przypadki są takie, kiedy dziecko przestaje chłodzić do szkoły, ponieważ jedyną rzeczą, którą chce robić, jest np. granie w gry - mówi Roman Wojnar. - A z drugiej strony są niepokoje rodziców o nadużywaniu przez dzieci nowych mediów, które są albo obiektywne albo subiektywne. Zachęcam, by zgłaszać się do poradni - rolą terapii będzie postawienie diagnozy, a jeśli będzie to początek problemu, tym lepiej. Będziemy próbować pokazać rodzicom, że pewien poziom ograniczenia może być nawet za duży. Zdarza się, że rodzicie nie rozumiejąc bycia w sieci, stawiają takie granice, które dyskryminują dziecko w społeczności rówieśników. Dlatego wspólnie będziemy chcieli próbować wypracować to, co dla danego dziecka będzie normą - dodaje.

Program będzie trwał do czerwca 2023, a wnioski z jego przebiegu mają posłużyć do kolejnych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, a także do określenia skali problemu związanego z używaniem nowych technologii. Ważne będzie oszacowanie na ile dzieci i młodzież korzystają z nowych technologii problemowo, na ile mają do czynienia z uzależnieniem, a na ile wystarczająca będzie profilaktyka. Fundacja została wytypowana jako jedna z 10 placówek w całej Polsce (i jako jedyna w naszym regionie) do realizacji tego zadania.

Najważniejsze informacje

Formy terapii: terapia grupowa, terapia rodzinna, sesje psychoterapii indywidualnej, porady diagnostyczne

Czas trwania leczenia: krótkoterminowa terapia do 3 miesięcy oraz terapia długoterminowa 6 i więcej miesięcy.

Oddziaływania terapii grupowej skierowane do dzieci i młodzieży w ramach 3 grup wiekowych:
I - do 4 klasy Szkoły Podstawowej
II - 5-8 klasa Szkoły Podstawowej
III - młodzież ze szkół ponadpodstawowych

W planach również grupa terapeutyczna dla rodziców.

W styczniu i lutym prowadzona jest rekrutacja do grup terapeutycznych. Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż zależy na dotarciu do szkół, rodziców, wszystkich instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Poradnie działają w ramach istniejących jednostek prowadzonych przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż w Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie.

Poradnia Uzależnień Behawioralnych w Pszczynie działa w strukturze Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia mieszczącej się w Ośrodku Psychoprofilaktyki, ul. Paderewskiego 3
tel. 515 804 156

Poradnia Uzależnień Behawioralnych w Czechowicach-Dziedzicach działa w strukturze Poradni Leczenia Uzależnienia mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień, ul. Nad Białką 1b
tel. 510 243 619

Last update at: 11.02.2022
Author: Powiat Pszczyna
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected