Ogłoszenie

Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Pawłowice informuje, że został podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od dnia 02.11.2021 r.

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

 Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Last update at: 14.03.2022
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected