Rowerem przez gminę

Rowerem przez gminę

Wszystkie przebiegające przez teren gminy Pawłowice ścieżki rowerowe są oznakowane. Na tabliczkach informacyjnych oprócz koloru i nazwy szlaku, umieszczone są dokładne odległości pomiędzy aktualnym miejscem, w którym znajduje się rowerzysta, a miejscem docelowym lub kolejną miejscowością na rowerowym szlaku. Ponadto na trasie rozmieszczone są liczne punkty orientacyjne dla rowerzystów ułatwiające rozpoznanie przebiegu trasy i zmiany jej kierunku. Długość ścieżek rowerowych biegnących przez gminę Pawłowice wynosi 68,7 km.

Każda z malowniczych tras rowerowych posiada swoją nazwę oraz jest oznaczona konkretnym kolorem: Trakt Reitzensteinów – czerwonym, Trakt Czarnego Skarbu – czarnym, Trakt Cesarsko-Pruski – zielonym, Trakt Książęcy – żółtym. Oprócz tego przez teren gminy prowadzi trasa łącząca Pawłowice z Pszczyną tzw. Plessówka, która jest oznakowana niebieskim kolorem, Trasa Eurovelo R4 – szlak zielony oraz Pętla euroregionu Śląsk Cieszyński - Trasa nr 9N oznakowana na niebiesko.

Na każdym szlaku rowerowym powstały wygodne punkty odpoczynku, na których wszyscy uczestnicy rowerowych wycieczek mogą odpocząć, zjeść i napić się czegoś zimnego.

Last update at: 13.07.2023
Author: UG Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected