Plessówka-międzygminna trasa rowerowa

Plessówka

Międzygminna trasa rowerowa - Plessówka
długość trasy: 28,7 km (4,6 km w Gminie Pawłowice)
oznakowanie: kolor niebieski  - mk_trasa_niebieska_mini.jpg

Pobierz ścieżkę GPS: pobierz

     „Plessówka” to nazwa ścieżki rowerowej biegnącej przez gminy: Pawłowice, Suszec i Kobiór. Stanowi ona wspólną oś dla całego systemu turystycznych tras rowerowych w powiecie pszczyńskim. W każdej z gmin od „Plessówki” odgałęziają się lokalne trasy gminne (w postaci okrężnych szlaków tematycznych lub łączników do atrakcyjnych miejsc) i inne oznakowane trasy rowerowe o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. „Plessówka” w większości przebiega przez lasy m. in. Lasy Kobiórskie, Lasy Pszczyńskie, a także obok użytków zielonych. Szlak omija duże aglomeracje miejskie, wkraczając na krótko w bardziej zwartą zabudowę wiejską. Przy trasie znajdują się zbiorniki wodne i płyną niewielkie rzeczki (Pawłówka, Pszczynka, Nierad i Korzeniec). Miejscami zobaczyć można piękne panoramy Beskidów i Pogórza po obu stronach granicy polsko-czeskiej oraz interesujące duże aglomeracje przemysłowo-mieszkalne.

PRZEBIEG I KIERUNEK TRASY:

Pawłowice - Urząd Gminy (Rynek)
zabudowa wiejska, odcinek płaski, liczne zakręty, lekki podjazd
asfalt


Pawłowice(Kładka nad DK81)
zabudowa wiejska, odcinek kręty, minimalny spadek
asfalt


Pawłowice (Skrzyżowanie ul. Zapłocie/ul. Wyzwolenia)
zabudowa wiejska, odcinek prosty, minimalny spadek
asfalt


Pawłowice (Skrzyżowanie ul. Wyzwolenia/ul. Szybowa)
strefa nadwodna, płasko, lekko kręto
asfalt

Warszowice Borki (Stadnina koni „Borki”)
zabudowa wiejska, odcinek prosty, płasko
asfalt

Mizerów („Na Granicy”)
wieś, odcinek prosty, płasko

Kryry(Pszczynka)
zabudowa wiejska, częściowo obszary rolne, strefa nadrzeczna, odcinek kręty, odcinek płaski
asfalt, grunt

Suszec(Pańskie Pola)
zabudowa wiejska, obszary rolnicze, odcinki proste i kręte, płasko, obszary przyleśne
asfalt, szutr

Kobiór(koniec trasy: Nadleśnictwo)
odcinek prosty, obszar leśny, strefa nadwodna, zabudowa wiejska
szutr, grunt, asfalt

Last update at: 04.04.2018
Author: Beata Cyganek
Updated by: Tomasz Porwisz

Comments

Comments not found, be first

Please login to comment

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected