Pojedyncza konsultacja

Zapowiedź konsultacji społecznych (27 kwietnia - 3 maja)

Informujemy, że w terminie od 27 kwietnia 2020 r. do 3 maja 2020 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Pawłowice dotyczące projektów uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego „Motywacja”;
 2. w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów „Motywacja”;
 3. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego „Warto się uczyć”;
 4. w sprawie Programu Stypendialnego „Warto się uczyć”;
 5. w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice;
 6. w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice;
 7. w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice;
 8. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 9. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Pawłowice;
 10. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice;
 11. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;
 12. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowice w 2020 roku.
Data ostatniej aktualizacji: 22.04.2020
Data zakończenia konsultacji: 27.04.2020
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje