Pytania do wójta

Pytania do wójta

WYBRANE PYTANIA I ODPOWIEDZI OD 2019 ROKU

Dzień dobry. Wszędzie w Żorach budują się hale, powstają wielkie firmy, pola orne zamieniają w inwestycyjne. Czy gmina robi coś aby przyciągnąć inwestorów na wzór tych z Żor ?

Szanowny Panie,
tak, prowadzimy takie działania, głównie poprzez uczestnictwo w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podobnie jak miasto Żory. Jeden obszar strefy znajduje się w Warszowicach, a drugi w Pawłowicach. Inwestorzy kontaktują się bezpośrednio z KSSE, która zajmuje się zagospodarowaniem tych terenów.   

Witam, od niedawna jestem mieszkańcem Waszej gminy i właśnie z rodziną zdecydowaliśmy o posiadaniu psa. Dowiedziałam się, że w sprawie podatku za niego trzeba dowiadywać się indywidualnie bo każda gmina ma swoje zasady. Jak jest tutaj? Jak to wygląda?

Szanowna Pani,

w gminie Pawłowice nie pobieramy podatku od posiadania psa. Proszę o psa dbać, sprzątać po nim i niech się Państwu dobrze u nas mieszka. Razem z psem, oczywiście.

Witam, czy nasza gmina Pawłowice mogłaby wzorem innych miast i gmin z naszego regionu nawiązać współpracę z twórcami aplikacji na telefon pod nazwa "ecoharmonogram " Aplikacja przypomina mieszkańcom o dacie wywozu odpadów, segregacji śmieci, o punktach PSZOK itd... w dzisiejszych czasach każdy korzystając z telefonu otrzymywałby powiadomienia o terminach zbiórki?

Szanowny Panie,
rozważamy taką opcję. Gmina posiada kilka narzędzi elektronicznych, z których korzystają również mieszkańcy. Jesteśmy na etapie testowania, czy któreś z tych narzędzi nie mogłoby być również wykorzystywane jako aplikacja „ecoharmonogram”. Jeżeli tylko będzie to możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym mieszkańców za pomocą naszej strony internetowej. 

Czy ze względu na nieprzyznanie dotacji do fotowoltaiki indywidualnej przez województwo, gmina będzie prowadziła jakieś działania na pozyskanie funduszy na fotowoltaikę z innych źródeł ?

Szanowny Panie,
jeżeli tylko jako samorząd będziemy mogli pośredniczyć w działaniach ułatwiających mieszkańcom pozyskanie środków na instalacje fotowoltaiczne – z pewnością do nich przystąpimy i będziemy o nich informować mieszkańców.

Dzień dobry. Mam pytanie. Posiadam w Pielgrzymowicach pole orne i mały teren leśny z dwoma stawami rybnymi. Całość mieści się na 2 hektarach. Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju. Chciałbym się zorientować, czy można postawić domek drewniany do 35 m3 obok stawu. Teren jest niewykorzystany, zarośnięty chwastami, cierniami. Problem polega na tym, że po prostu nie mam gdzie trzymać narzędzi, paszy. Altana byłaby na kostkach. Chcę się dowiedzieć, czy jest taka możliwość, czy po prostu się nie da. Pozdrawiam. 

Szanowny Panie,

każda nowa inwestycja musi być zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed wybudowaniem obiektu należy sprawdzić, czy na danym terenie można go zlokalizować. Dla terenu sołectwa Pielgrzymowice obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XIX/170/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 czerwca 2016 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca  2016 r., poz. 3373. Plan ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice www.pawlowice.pl w zakładce BIP – Prawo- zagospodarowanie przestrzenne- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jak również w Urzędzie Gminy Pawłowice w pok. 1.14. Ponadto, postawienie budynku gospodarczego do 35 m2 (domyślam się, że chodzi jednak o metry kwadratowe) wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. W przypadku pytań, proszę o kontakt telefoniczny: 32 4756315. Pozdrawiam.

Witam. Jako mieszkaniec ulicy Rybackiej zauważyłem, że doszło do zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Polna-Mickiewicza-Rybacka. Obecne nowe znaki znacznie ułatwiają wyjazd z ulicy Rybackiej na ulicę Polną. Niestety, ktoś nie pomyślał i nie zmienił znaku na ulicy Polnej PRZED skrzyżowaniem (znak znajduje się w połowie szeregowców). Znak ten wciąż nie informuje o tym, że zbliżamy się do skrzyżowania, na którym jest również ulica RYBACKA. pojazdy jadą bardzo szybko, a kierujący nauczeni "życzliwosci" jadący w kierunku KWK "Pniówek" włączają prawy kierunkowskaz, aby wskazać innym kierującym, że jadą na wprost, a nie drogą z pierwszeństwem przejazdu (w lewo na ul.Mickiewicza). Mieszkańcy ulicy Rybackiej nie wiedzą więc, czy pojazdy te mają zamiar skręcić w ul.Rybacką czy też jadą na wprost. Winę za te sytuacje ponosi błędny znak, o którym wspomniałem, który nie oznacza ulicy Rybackiej. Z trzech stron nowe znaki ujmują oznaczeniem ulicę Rybacką. Ten jeden znak jej nie oznacza. Proszę o prawidłowe oznaczenie tego skrzyżowania, zanim dojdzie do tragedii.

Szanowny Panie,

dziękujemy za zaangażowanie i zwrócenie uwagi na oznakowanie. Wiemy o tym i prosimy jeszcze o cierpliwość. Oznakowanie zostanie uzupełnione. Zmiana organizacji ruchu dla części sołectw Pawłowice, Osiedle Pawłowice, Pniówek to duży projekt w trakcie realizacji. Mamy nadzieję, że wdrażana właśnie organizacja ruchu będzie dobrze funkcjonować, jeżeli jednak konieczne będą jakieś poprawki czy udoskonalenia - ponownie zwrócimy się do powiatu o wprowadzenie zmian.

Dzień dobry. Mam pytanie. Czy w Pawłowicach mógłby powstać skatepark, podobny do skateparku w Jastrzębiu-Zdroju. Dziękuję, pozdrawiam!

Szanowny Panie,

dotychczas nie rozważaliśmy takiej inwestycji. W gminie Pawłowice można skorzystać z toru pumptrack, a niedawno uruchomiono wrotkarnię. Planujemy również zbudować wodny plac zabaw, który będzie nowym miejscem rekreacji w gminie.

Panie Wójcie. Właśnie obudziły mnie syreny alarmowe (02:30) O ile to nie jest nalot bombowy, to czy w dzisiejszych czasach straż pożarna musi budzić wszystkich mieszkańców, zamiast informować ochotników poprzez telefony komórkowe ?

Szanowny Panie,

przykro mi, że miał Pan w nocy pobudkę. Syrenę w przypadku akcji strażackiej uruchamia Państwowa Straż Pożarna z Pszczyny. To ona, po otrzymaniu zgłoszenia, decyduje o włączeniu syreny i powiadomieniu strażaków-ochotników Gdyby miał więc Pan więcej pytań, proszę zwrócić się do PSP Pszczyna.

Dzień dobry, Zgodnie z tym artykułem: www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ktoredy-dojedziemy-pociagiem-do-jastrzebiazdroju-90924.html Wraca temat kolei.. niestety propozycje z Jastrzębia mogą sprawić że kolej pójdzie od drugiej strony. Czy jesteśmy w stanie się w to zaangażować? Warto dać sygnał że nam naprawdę zależy by stacja była u nas i trasa była od strony Pawłowic. Szczególnie że w planie Ślaskie 2020+ planzagospodarowania.slaskie.pl/download/content/33 (str 115 Pkt4.) jest wyraźnie zarysowany cel modernizacji tej linii. pozdrawiam!

Szanowny Panie,

Gmina Pawłowice od 2015 roku uczestniczy w działaniach dotyczących przywrócenia linii kolejowej Jastrzębie –Zdrój  –  Katowice.  Jeden z wariantów połączenia , szczególnie istotny z punktu widzenia gminy, prowadzi  przez Pawłowice i Żory. Temu zagadnieniu było m. in. poświęcone moje spotkanie z Michałem Wosiem, wicemarszałkiem województwa, który 7 marca odwiedził urząd w Pawłowicach. Pisaliśmy o tym na naszej stronie.  tutaj

Aktualnie trwa opracowanie studium wykonalności dla różnych wariantów połączeń, a ostateczną decyzję podejmie Urząd Marszałkowski  Województwa Śląskiego w oparciu o koszty inwestycji i czas dojazdu z Jastrzębia-Zdroju  do Katowic.  Urząd marszałkowski oczekuje również współfinansowania projektu budowy linii kolejowej. Zarówno Jastrzębie, Żory jak i Pawłowice zgodziły się partycypować w kosztach opracowania tego dokumentu. 

Równolegle prowadzimy działania o reaktywowanie przystanku kolejowego w Warszowicach dla weekendowego pociągu relacji Gliwice – Wisła, który przejeżdża przez naszą gminę.          

Ze względu na to, iż mieszkaniec nie ma prawa zadawać jakichkolwiek pytań na sesji Rady Gminy (brak w regulaminie zapisu o takiej możliwości), a pisma kierowane do Rady Gminy nie są odczytywane, proszę o podanie drogi urzędowej kierowania takich pism. Drugie pytanie: dlaczego nie działa strona internetowa /pytanie do Wójta/. Nie zawiera żadnego pytania ani odpowiedzi od 8 grudnia 2018 r.

Szanowany Panie,
mieszkańcy mają wiele możliwości, aby zadać pytania radnym czy wójtowi. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce RADA GMINY – WŁADZA UCHWAŁODAWCZA I KONTROLNA https://bip.pawlowice.pl/bipkod/039 są zamieszczone adresy mailowe i numery telefonów radnych, z którymi można skontaktować się osobiście, są również informacje o czasie i miejscu pełnionych przez nich dyżurów. W każdy wtorek również ja spotykam się z mieszkańcami w urzędzie, aby porozmawiać na ważne dla nich tematy. Wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie. Pytania można również zadawać podczas zebrań wiejskich. Organem pomocniczym gminy są również rady sołeckie i sołtysi, do których można zwrócić się z zapytaniem. Zawsze można też skierować pytanie na piśmie i wysyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Pawłowice, złożyć w Punkcie Podawczym urzędu lub wysłać mailowo na adres gmina@pawlowice.pl. Na każde pismo nadawca otrzymuje odpowiedź w terminie uwzględnionym przez kodeks postepowania administracyjnego (do 30 dni). Możliwości jest więc bardzo dużo.

Odnośnie drugiej części pytania, w regulaminie, z którym można zapoznać się na stronie, jest wyraźnie napisane, że odpowiedź na pytanie będzie wysyłana na adres mailowy pytającego, a na stronie będzie publikowana pod warunkiem, że pytanie dotyczy sprawy związanej z ogółem mieszkańców. Było tylko kilka takich pytań. Zostały już uzupełnione na stronie. 

Proszę o poprawienie nagłośnienia nagrywanych i transmitowanych posiedzeń Rady Gminy. Ostatnia w wielu momentach była bez głosu, w szczególności odpowiedzi na zadawane pytania. W niektórych przypadkach wypowiedzi do mikrofonu przy mównicy nie były słyszalne. Przydałby się też mikrofon dla publiczności, przenośny i obejmujący publiczność.

Szanowny Panie,
faktycznie, czasami nie słychać wszystkich wypowiedzi, ale nie jest wina systemu, tylko braku wprawy w posługiwaniu się mikrofonami, które przed wypowiedzią należy odpowiednio wcześniej włączyć. System był dopiero używany kilka razy i wszyscy musimy nauczyć się sprawnie go obsługiwać. Jako gmina mamy obowiązek rejestrować obrady rady gminy, dlatego kamery są skierowane na radnych i oni mają również indywidualne mikrofony. Każda osoba, której zostanie udzielony głos, powinna korzystać z mikrofonu przy mównicy, wtedy dźwięk będzie nagrywany. Faktycznie, podczas ostatniej sesji były problemy techniczne ze strony firmy obsługującej system i nie można było oglądać całości sesji w czasie rzeczywistym, ale pełna relacja jest już dostępna na gminnym kanale YouTube.   

Dzień dobry, ze względu na zmiany w prawie dotyczące użytkowania i przekształcenia w prawo własności. Czy ustalono na terenie Gminy Pawłowice zasady wcześniejszej spłaty?

Szanowna Pani,
na ostatniej sesji rada gminy uchwaliła warunki udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pawłowice w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu wyniesie od 60 % do 10 %, w zależności od tego, w którym roku po przekształceniu zostanie wniesiona. Szczegółowe informacje znajdzie pani w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.pawlowice.pl/res/serwisy/pliki/20256395?version=1.0 lub uzyska Pani w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia.

Dzień dobry. Jak wiadomo mamy okres kiedy smog ogarnia nasze Pawłowice w bardzo dużym stopniu. Stąd pytanie: kiedy Pan poda konkrety co do przyłączenia mieszkańców Pawłowic do sieci centralnego ogrzewania? Jakie będą koszty i kiedy w końcu to ruszy?

Szanowny Panie,
gmina Pawłowice nie jest właścicielem ciepłociągu, dlatego nie może decydować czy podłączać mieszkańców i jakie będą ewentualne koszty. Aktualnie ciepłociągiem zarządza firma PGNiGE Termika i z informacji od niej uzyskanych wynika, że nie jest ona zainteresowana inwestowaniem w rozszerzenie sieci ciepłowniczej w centrum Pawłowic, bo zwyczajnie jej się to nie opłaca. Zbyt mała ilość mieszkańców jest zainteresowana takim rozwiązaniem, a przedsiębiorstwu nie opłaca się inwestować w sieć, aby przyłączyć do niej tylko pojedyncze posesje. Ten sam problem występował już kilka lat temu, kiedy m .in. pracownicy urzędu przekonywali mieszkańców do takiego rozwiązania. Wielu mieszkańców, nawet jeżeli byli zainteresowani podłączeniem, to nie wyrażali zgody na poprowadzenie linii ciepłowniczej przez teren swojej posesji. Dlatego gmina szukała innych rozwiązań problemu smogu, m.in. zwiększyła do 7 tys. zł kwotę dotacji dla mieszkańca wymieniającego niespełniający norm kocioł węglowy na ekologiczny. Inwestujemy też w fotowoltaikę na obiektach użyteczności publicznej.   

Witam. Na jakiej podstawie prawnej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci ) jest pobierana kwartalnie? Nie jest to podatek. Większość obywateli otrzymuje wynagrodzenie miesięcznie.

Szanowny Panie,
mieszkaniec nie musi płacić za gospodarowanie odpadami raz na kwartał. Jeżeli wygodniej jest płacić co miesiąc, nie ma żadnych przeszkód, aby tak robić. Ważne, aby na koniec każdego kwartału cała należna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była uregulowana.  Pozdrawiam.

 

 

 

Data publikacji: 07.12.2018
Autor: UG Pawłowice
Opublikował: Adam Brandys
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje