Ogłoszenie

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowice

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie uchwały Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pawłowice.

Na podstawie § 3 Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr OI.0050.145.2017 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 13.11.2017 r. w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji oceniających oferty Wójt Gminy Pawłowice zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania osób na członków komisji oceniającej oferty, których realizacja nastąpi w roku 2022.

W wyniku naboru Wójt Gminy wybierze według kolejności zgłoszeń do trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych kandydatów i powoła komisję oceniającą.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji oceniającej do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy nie ubiegają się o udzielenie dotacji na podstawie uchwały nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r.

Zadaniem komisji oceniającej jest:

  1. ocena merytoryczna oraz formalna ofert złożonych na podstawie uchwały Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pawłowice, których realizacja nastąpi w 2022 roku, z uwzględnieniem kryteriów określonych w powyższej uchwale,
  2. przedłożenie Wójtowi Gminy opinii wraz z propozycją wysokości dotacji w ramach projektu budżetu na rok 2022.

Miejsce i termin złożenia kandydatury:

Każda organizacja może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego: (kliknij i pobierz formularz)

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pawłowice w godzinach pracy Urzędu,
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice - punkt podawczy,

- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SEKAP, ePUAP).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 7 grudnia 2021 r. o godzinie 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2021
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje