Ogłoszenie

Obradowali radni

Wczoraj, 20 października, odbyła się sesja Rady Gminy Pawłowice. Sesję poprowadził przewodniczący Damian Herman. W obradach uczestniczyło czternastu radnych. Część była obecna w sali sesyjnej, a część uczestniczyła w spotkaniu w sposób zdalny.

W sprawozdaniu międzysesyjnym wójt Franciszek Dziendziel nawiązał do obchodzonego niedawno Dnia Edukacji Narodowej i wręczenia 18 wyróżniającym się pracownikom oświaty Nagród Wójta. Poinformował też o zakończeniu prac budowlanych w przedszkolu w Warszowicach i Pawłowicach (obecnie trwają odbiory) oraz  trwającej rozbudowie i modernizacji szkół w Golasowicach oraz Warszowicach. W gminie zakończyły się również inne inwestycje: remont Domu Kultury na osiedlu, remont filii biblioteki w Warszowicach, wymiana 1020 lamp na terenie gminy w ramach projektu unijnego oraz budowa oświetlania ul. Zawadzkiego i doświetlenie przejścia dla pieszych przy DW 938 w Golasowicach, a także montaż instalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych: Centrum Kultury, Domu Kultury na osiedlu, Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II. Jeżeli chodzi o stan gminnych finansów dotychczas gmina Pawłowice wykonała dochody w wysokości 60%, a wydatki w wysokości 50%. W związku z licznymi kolizjami i wypadkami na Drodze Krajowej 81 po raz kolejny wójt interweniował w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach oraz Inspekcji Transportu Drogowego w Warszawie, a także na policji o dodatkowe zabezpieczenie skrzyżowań oraz łuku drogi za skrzyżowaniem na Cieszyn. Wójt odniósł się też do ulewnych deszczów, które w połowie października wywołały zagrożenie powodziowe na terenach szkód górniczych tj. w Pawłowicach na ul. Wyzwolenia, w Krzyżowicach obok strażnicy oraz na ul. Szybowej w Warszowicach. Wójt podziękował wszystkim biorącym udział w akcjach i poinformował, że gmina rozważa zakup wysokowydajnej pompy wodnej na potrzeby akcji przeciwpowodziowej.

Przegłosowana przez radnych uchwała dotycząca budżetu gminy na rok 2020 spowodowała m. in. zwiększenie dochodów gminy o 2 mln 418 tys. 349 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz zwiększenie dochodów o 48 tys. 600 zł w związku z darowizną z Fundacji JSW dla ZSO w Pawłowicach na doposażenie pracowni elektrycznej. Pieniądze z rządowego funduszu zostaną przeznaczone na trwające inwestycje w szkołach: 1,8 mln zł na modernizację Szkoły Podstawowej w Warszowicach, a 618 tys. 349 zł na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach. Radni zwiększyli również wydatki majątkowe na rok 2020. O 107 tys. zł wzrosły wydatki na budowę oświetlenia przy ul. Spacerowej w Pawłowicach, a o 250 tys. zł wzrosły wydatki na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach.

Podczas sesji radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Warszowice w rejonie ul. Gajowej (tereny inwestycyjne m.in. objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną) i przeznaczyli 50 tys. zł na zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Pieniądze będą przeznaczone zakup czterech łóżek elektrycznych z szafkami oraz pulsoksymetru napalcowego dla oddziału neurochirurgii.   

Od stycznia 2021 roku w gminie Pawłowice będą obowiązywać nowe stawki podatku od nieruchomości.

 • od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m² powierzchni;
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni;
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,42 zł od 1 m² powierzchni,
 • od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,83 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,23 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 • od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Radni wprowadzili również zmiany w składach komisji. Wybrali też nowych przewodniczących Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którymi zostali Karolina Szymaniec-Mlicka i Tomasz Żuchowski. Z porządku obrad wycofano projekty uchwał dotyczące programów stypendialnych w gminie Pawłowice oraz ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Uchwały te będą nadal procedowane.

Projekty uchwał

Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2020
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje