Ogłoszenie

Ogłaszenie o przetargu

Wójt Gminy Pawłowice

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Pawłowice, oznaczonych numerami działek:

755/43, arkusz 1, obręb Pielgrzymowice, GL1J/00000660/4,

1530/116, 1531/116, arkusz 3, obręb Pielgrzymowice, GL1J/00000660/4,

1534/65,1533/65,1537/23, arkusz 3, obręb Pielgrzymowice, GL1J1/00000660/4, GL1J/00001400/1,

na okres 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

 

  1. Powierzchnia terenu dzierżawy - 3,0950 ha.
  2. Wywoławczy czynsz dzierżawny – 650,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).
  3. Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, pokój 0.14.
  4. Data przetargu - 07.09.2022 r. 13:00.
  5. Czas obowiązywania umowy dzierżawy – umowa na czas oznaczony 5 lat tj. od dnia 01.10.2022 r. do 30.09.2027 r.   
  6. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:
  7. a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 600,00 zł. do dnia 05.09.2022 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003

b) złożą pisemne oświadczenie, że:

- nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej,

- zapoznali się z przedmiotem dzierżawy w terenie,

- zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy,

- nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

Pawłowice, dnia 21.07.2022 r.

Data ostatniej aktualizacji: 22.07.2022
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Sylwia Mazur-Giel
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje