Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem działki 692/115, arkusz 3, obręb Jarząbkowice, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00000138/6, na okres do 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej

  1. Powierzchnia terenu dzierżawy - 1,6451 ha.
  2. Wywoławczy czynsz dzierżawny – 1 400,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).
  3. Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, pokój 0.14.
  4. Data przetargu -07.09.2022 r. 11:00.
  5. Czas obowiązywania umowy dzierżawy – umowa na czas oznaczony 5 lat tj. od dnia 01.10.2022 r. do 30.09.2027 r.   
  6. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 500,00 zł. do dnia 05.09.2022 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.

b) złożą pisemne oświadczenie, że:

- nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej,

- zapoznali się z przedmiotem dzierżawy w terenie,

- zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy,

- nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

 c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

W załączeniu regulamin oraz wzór umowy.

Data ostatniej aktualizacji: 22.07.2022
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Sylwia Mazur-Giel
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje