Ogłoszenie

Przetarg - obręb Pielgrzymowice

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Nieruchomość jest oznaczona numerami działek 1457/72, 1141/44, 1142/44 , arkusz 1, obręb Pielgrzymowice, zapisanych w księgach wieczystych: GL1J/00015360/9, GL1J/00031215/6, na okres do 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

 1. Powierzchnia terenu dzierżawy - 0,2096 ha.
 2. Wywoławczy czynsz dzierżawny – 200,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).
 3. Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, pokój 0.14.
 4. Data przetargu – 29.03.2023 r. godz. 14:00.
 5. Czas obowiązywania umowy dzierżawy – umowa na czas oznaczony do 5 lat tj. od dnia 01.05.2023 r. do 30.04.2028 r.
 6. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

  a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 250,00 zł. do dnia 27.03.2023 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.
  b) złożą pisemne oświadczenie, że:
 • nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej,
 • zapoznali się z przedmiotem dzierżawy w terenie,
 • zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy,
 • nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

  c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

Regulamin przetargu - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2023
Autor: Urząd Gminy Pawłowice
Zaktualizował: Joanna Kiełkowska
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje