Ogłoszenie

Przetarg - obręb Pielgrzymowice

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Nieruchomość  jest oznaczona numerem działki 1611/70, arkusz 3, obręb Pielgrzymowice, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00049656/8, na okres do 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

  1. Powierzchnia terenu dzierżawy - 0,5090 ha.
  2. Wywoławczy czynsz dzierżawny – 450,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).
  3. Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, pokój 0.14.
  4. Data przetargu – 05.04.2023 r. godz. 14:00.
  5. Czas obowiązywania umowy dzierżawy – umowa na czas oznaczony do 5 lat tj. od dnia 01.05.2023 r. do 30.04.2028 r.
  6. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:
  • wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 550,00 zł. do dnia 03.04.2023 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.
  • złożą pisemne oświadczenie, że:

- nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej,

- zapoznali się z przedmiotem dzierżawy w terenie,

- zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy,

- nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

  • złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

Regulamin przetargu - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2023
Autor: Urząd Gminy Pawłowice
Zaktualizował: Joanna Kiełkowska
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje