Ogłoszenie

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony.

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony, o powierzchni 54,58 m2, położonego w przychodni zdrowia w Pniówku przy ul. Kruczej 12, z przeznaczeniem na działalność związaną z usługami zdrowia lub nie mającymi negatywnego wpływu na świadczone usługi zdrowotne.

. Stan lokalu - stan techniczny dobry.

  1. Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za 1 m2 – 19,00 zł, słownie złotych: dziewiętnaście 00/100 + VAT.
  2. Miejsce przetargu - Urząd Gminy Pawłowice, Pawłowice 43-250, ul. Zjednoczenia 60, pomieszczenie na parterze 0.14 .
  3. Data przetargu – 24.08.2022 r., godz. 10:00.
  4. Czas trwania umowy najmu - umowa na czas oznaczony tj. od dnia 01.09.2022 r. do 31.08.2027 r.

 UWAGI:

  1. Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem wynajmowanego obiektu tj. koszty opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, koszty związane z przeglądami technicznymi przewidzianymi w Prawie Budowlanym i inne związane z eksploatacją lokalu i prowadzoną działalnością.
  2. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy :
  3. a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 500,00 zł. do dnia 22.08.2022 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.
  4. b) złożą pisemne oświadczenie, że:

- lokal będzie użytkowany na  działalność związaną z usługami medycznymi lub nie mającymi negatywnego wpływu na świadczenie usług w ramach opieki zdrowotnej,

- zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu,

- zapoznali się z przedmiotem najmu oraz jego stanem technicznym,

- nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

Dowód wpłaty wadium i oświadczenie należy przedłożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30., tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

Regulamin przetargu

Wzór umowy najmu

Pismo wójta dotyczące przetargu

Data ostatniej aktualizacji: 06.07.2022
Autor: Urząd Gminy Pawłowice
Zaktualizował: Joanna Kiełkowska
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje