Ogłoszenie

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości na okres 7 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerami działek: 681/115, 682/116, 683/117, 684/116, 733/115, 734/116, 770/135, arkusz 5, obręb Pielgrzymowice, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00000660/4 na okres do 7 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

  • Powierzchnia terenu dzierżawy  - 3,0242 ha.
  • Wywoławczy czynsz dzierżawny – 1 400,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).
  • Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, pokój 0.14.
  • Data przetargu -28.12.2022 r.   godz. 10:00.
  • Czas obowiązywania umowy dzierżawy  – umowa na czas oznaczony do 7 lat tj. od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2029 r.  
  • Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 800,00 zł. do dnia 27.12.2022 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.

b) złożą pisemne oświadczenie, że:

  • nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej,
  • zapoznali się z przedmiotem dzierżawy w terenie,
  • zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy,
  • nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

Wzór umowy

Regulamin przetargu

Ogłoszenie przetargu

Data ostatniej aktualizacji: 25.11.2022
Autor: Urząd Gminy Pawłowice
Zaktualizował: Joanna Kiełkowska
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje