Ogłoszenie

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetrag

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony, o łącznej powierzchni 45,17 m2, położonego w budynku ośrodka zdrowia w Pawłowicach przy ul. Górniczej 26A, z przeznaczeniem na działalność związaną z usługami zdrowia lub nie mającymi negatywnego wpływu na świadczone usługi zdrowotne.

 1. Stan lokalu - stan techniczny dobry.
 2. Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za 1 m2 – 16,00 zł, słownie złotych: szesnaście 00/100 + VAT.
 3. Miejsce przetargu - Urząd Gminy Pawłowice, Pawłowice 43-250, ul. Zjednoczenia 60, pomieszczenie na parterze 0.14 .
 4. Data przetargu – 23.10.2023 r., godz. 11:00.
 5. Czas trwania umowy najmu - umowa na czas oznaczony tj. od dnia 01.11.2023 r. do 31.10.2028 r.

UWAGI:

 1. Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem wynajmowanego obiektu tj. koszty opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, koszty związane z przeglądami technicznymi przewidzianymi w Prawie Budowlanym i inne związane z eksploatacją lokalu i prowadzoną działalnością.
 2. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy :
  a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 500,00 zł. do dnia 20.10.2023 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.
  b) złożą pisemne oświadczenie, że:
 • lokal będzie użytkowany na  działalność związaną z usługami medycznymi lub nie mającymi negatywnego wpływu na świadczenie usług w ramach opieki zdrowotnej,
 • zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu,
 • zapoznali się z przedmiotem najmu oraz jego stanem technicznym,
 • nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

  c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dowód wpłaty wadium i oświadczenie należy przedłożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30., tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

Regulamin przetargu - zobacz

Ogłoszenie przetargu - zobacz

Wzór umowy - zobacz

Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2023
Autor: Urząd Gminy Pawłowice
Zaktualizował: Joanna Kiełkowska
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje