Artykuł

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej - obręb Pawłowice.
Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości oznaczonych numerami działek: 1245/1, arkusz 2, obręb Pawłowice, GL1J/00008008/2, 785/1, arkusz 2, obręb Pawłowice, GL1J/00010142/0, na okres do 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.
 1. Powierzchnia terenu dzierżawy: 0,5651 ha.
 2. Wywoławczy czynsz dzierżawny: 900,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).
 3. Miejsce przetargu: Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, pokój 0.14.
 4. Data przetargu: 22.03.2023 r. godz. 12:00.
 5. Czas obowiązywania umowy dzierżawy: umowa na czas oznaczony do 5 lat tj. od dnia 01.09.2023 r. do 31.08.2028 r.
 6. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

  a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 900,00 zł. do dnia 20.03.2022 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.

  b) złożą pisemne oświadczenie, że:
 • nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej,
 • zapoznali się z przedmiotem dzierżawy w terenie,
 • zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy,
 • nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

  c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.Wzór umowy przetargowejRegulamin przetargu
Data ostatniej aktualizacji: 09.02.2023
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Joanna Kiełkowska
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje