Pytania do wójta

Pytania do wójta: WYBRANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

ROK 2021

Czy nie można na ulicy Wodzisławskiej od ronda do przystanku osiedle postawić ze dwie trzy ławeczki?

Szanowny Panie,
rozważymy propozycję i będziemy w tej sprawie rozmawiać z powiatem pszczyńskim, bo ul. Wodzisławska jest drogą powiatową, w związku z czym decyzję umieszczenia ławeczek w pasie drogowym drogi powiatowej musimy uzgodnić z powiatowym zarządem dróg.  

Dzień dobry, mam takie pytanie, czy byłaby możliwość ustawienia przynajmniej jednego małego kosza na śmieci na każdej ulicy? Chodzi mi głównie o te, które nie są na osiedlu. Spacerując po tych ulicach widać dużo śmieci, ale nie ma się co dziwić, bo np. jeżeli dziecko zje loda czy chrupki, nie pobiegnie do domu żeby wyrzucić papierek. Problem mają również osoby spacerujące z psem. Jeśli posprząta się kupę po psie, trzeba z nią spacerować aż do domu.

Szanowna Pani,
trwają prace związane z inwentaryzacją koszy usytuowanych na terenie gminy Pawłowice. Chcemy nie tylko sprawdzić, gdzie dokładnie kosze się znajdują, ale również w jakim są stanie. To pozwoli nam podjąć decyzje o ewentualnym zakupie i montażu koszów w nowych miejscach. Z doświadczenia pracowników Gminnego Zespołu Komunalnego wiem, że śmieci pojawiają się również na tych ulicach, przy których kosze są. Wiele osób wyrzuca śmieci tam, gdzie akurat stoi, więc nie zawsze kosz rozwiązuje problem. Chciałbym też zwrócić uwagę na fakt, że sam montaż kosza nie rozwiązuje kwestii czystości w gminie. Trzeba go na bieżąco opróżniać, konserwować, naprawiać, a to wymaga dodatkowej obsługi. Decyzję o montażu nowych pojemników musimy dobrze przemyśleć. Podejmiemy ją również w oparciu o wnioski od sołtysów, którzy również zgłaszali wnioski w kwestii lokalizacji koszy na śmieci.    

ROK 2020

Panie Wójcie, mam pytanie co do zmiany warunków Programu Stypendialnego Motywacja. Moje dzieci mieszkają na terenie Gminy Pawłowice, ale ze względu na brak możliwości kształcenia w wybranych przez siebie kierunkach (Gmina nie posiada takich profili klas) poprzez zmianę zasad w trakcie naboru wniosków zostały pozbawione możliwości skorzystania z programu stypendialnego. Chciałam zapytać czy w porządku jest zmiana uchwały po złożeniu wniosków przez niektórych, w trakcie trwania naboru wniosków? A podobno prawo nie działa wstecz?? Z serdecznym pozdrowieniem.

Szanowna Pani,
 zmiana zasad przyznawania stypendiów jest efektem zmian w ustawie o systemie oświaty, które rząd wprowadził w grudniu 2018 roku (art. 90 t ustawy o systemie oświaty został zmieniony 15.12.2018 r., Dz. U. z 2018 poz. 2245). W punkcie 4 art. 90 t pojawił się zapis mówiący o tym, że rada gminy „określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania” . We wcześniejszej wersji ustawy takiego zapisu nie było, dlatego stypendia otrzymywali uczniowie – mieszkańcy i mieszkanki gminy, nawet jeżeli, jak w przypadku Pani dzieci, uczyli się w szkołach poza gminą . Niestety, nadzór prawny wojewody, na skutek złożonej skargi,  zakwestionował uchwałę dotyczącą stypendium MOTYWACJA  i w lipcu skierował  sprawę do sądu. Nie mogliśmy czekać i pozostawać bierni, bo gmina musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dlatego rozpoczęliśmy prace nad dostosowaniem gminnych programów stypendialnych do obowiązującego prawa. Zmienione zasady gminnych programów stypendialnych, w tym stypendium Motywacja, będą uchwalane przez Radę Gminy Pawłowice na najbliższej  sesji, 20 października. Również mnie jest przykro, że nasi mieszkańcy osiągający wysokie wyniki w edukacji nie mogą otrzymać wsparcia od gminy, jeżeli uczą się poza jej granicami, bo uważam, że jednostki samorządowe powinny przede wszystkim wspierać swoich mieszkańców, jednak dotychczas nie znaleźliśmy innego rozwiązania  tej sytuacji.    

Witam. Czy dworzec PKP w Pawłowicach będzie remontowany, czy budynek dworca będzie budowany od podstaw wraz z parkingiem itd. Są jakieś plany tego przedsięwzięcia? Ostatnio coś czytałem o pociągach do Wisły, fajnie też by było, gdyby powstało połączenie do Katowic.

Szanowny Panie,

gmina dostała zielone światło na utworzenie przystanku kolejowego Pawłowice – Studzionka oraz w Warszowicach, aby pociąg relacji Gliwice-Wisła zatrzymywał się również w naszej gminie. PKP wybuduje nowe perony, natomiast wykonanie dróg dojazdowych i parkingów będzie po stronie gminy. Peron w Pawłowicach będzie w nowej lokalizacji, niedaleko ul. Zapłocie. Nie ma to jednak nic wspólnego z połączeniem kolejowym z Katowicami. Niemniej jednak  gmina Pawłowice od kilku lat bierze udział w rozmowach na temat przywrócenia połączeń pomiędzy Pawłowicami a Katowicami, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie nie należy do gminy tylko do Marszałka Województwa Śląskiego i PKP. Oczywiście wnioskujemy, m.in.  wspólnie z Jastrzębiem-Zdrojem i Żorami, aby takie połączenie przywrócić. Wtedy wspomniany przez Pana dworzec w Pawłowicach mógłby zostać wykorzystany na potrzeby tego połączenia.

Dzień dobry,

1. Czy i kiedy nastąpi przebudowa (poszerzenie drogi, budowa chodnika i zmiana oświetlenia) ul. Górka, skoro zgodnie z przeprowadzonym zebraniem w roku ubiegłym żaden właściciel działek i posesji wzdłuż ulicy Górka nie wyraził zgody na odstąpienie / odsprzedanie swoich gruntów w celu poszerzenia tej ulicy do momentu, w którym zostanie przywrócona poprzednia wersja skrzyżowania na DK-81 z drogą 933 (z możliwością skrętu w kierunku Żor oraz przejazdu z Pawłowic prosto w kierunku Pszczyny)?

2. Czy władze gminy poczyniły jakiekolwiek starania w celu zmiany / polepszenia organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu (DK-81 z drogą nr 933)? Kiedy może nastąpić przebudowa tego w/w skrzyżowania do wersji poprzedniej? Proszę nie odpisywać, że decyzja należy do zarządy tej drogi wojewódzkiej - pytamy o poczynania i dokonane starania władz gminy w tym temacie (oraz w temacie przebudowy ulicy Górka). Mieszkańcy.

Szanowni Państwo,

Przebudowa ul. Górka, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Pawłowice Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Pawłowice, zaplanowana jest do realizacji w 2022 roku. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne dla mieszkańców ulicy, aby przedstawić koncepcję przebudowy. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Górka to kontynuacja prac związanych z przebudową całego ciągu komunikacyjnego powiązanego również z ul. Zapłocie. Obie drogi gminne publiczne ul. Górka i ul. Zapłocie, z uwagi na ich strategiczne znaczenie, wymagają gruntowej przebudowy zapewniającej bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, w tym osobom pieszym i rowerzystom. Stanowią one alternatywę dojazdu do centrum Pawłowic i wyjazdu na drogę krajową DK 81 w przypadku odcięcia drogi powiatowej ul. Wyzwolenia, która, z uwagi na szkody górnicze, często jest zalewana podczas obfitych deszczów. Mieszkańcy korzystający z tych dróg oczekują inwestycji, a nawet wnoszą o jej przyspieszenie. Otrzymaliśmy również telefony od mieszkańcy ul. Górka, którzy  przychylnie odnosili się do przebudowy drogi, budowy chodnika zapewniającego bezpieczeństwo pieszym jak i przebudowy kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.              

Jeżeli natomiast chodzi o przebudowę skrzyżowania DK 81 z DW 933,  w ubiegłym roku wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ze stosownym wnioskiem. Nie ma jednak możliwości przebudowywania go w tym momencie. Skrzyżowanie było przebudowane w 2016 r. w ramach budowy obwodnicy Pawłowic realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i otrzymało  dofinansowanie z funduszy europejskich, jest również objęte gwarancją. W wyniku rozmów z GDDKiA gmina podpisała porozumienie, na podstawie którego na skrzyżowaniu drogi krajowej DK81 z drogami powiatowymi ul. Zjednoczenia i ul. Wyzwolenia zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna, zapewniająca bezpieczny wyjazd na drogę krajową zarówno od strony ul. Wyzwolenia, jak i ul. Zjednoczenia, co powinno ułatwić komunikację pomiędzy dwiema częściami Pawłowic podzielonymi dwupasmówką.

Dzień dobry. Córce skończyła się ważność dowodu osobistego. Czy wszystkie formalności można załatwić przez internet, czy trzeba przyjść osobiście? Jeżeli przez internet, to proszę o podanie linku do pobrania wniosku i o informacje, jak to załatwić. Pozdrawiam.

Szanowny Panie,

Wniosek można złożyć on-line,  ale po dokument trzeba przyjść osobiście. Warunkiem złożenia wniosku przez internet jest posiadanie profilu zaufanego, którym potwierdza się swoją tożsamość. Informacje na temat tego jak składać wniosek on-line znajdzie Pan na stronie obywatel.gov.pl.

Po linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje znajdzie Pan informacje, jak złożyć wniosek oraz jak założyć profil zaufany, jeżeli go Pan jeszcze nie ma. Oczywiście jeżeli córka jest pełnoletnia – sama musi założyć profil i złożyć wniosek.

Jeżeli będzie Pan miał jakiekolwiek trudności, zawsze może Pan podejść do urzędu i załatwić sprawę bezpośrednio z urzędnikiem. Odpowiedni wniosek do wypełnienia pobierze Pan z naszej strony internetowej: https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=51197&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=31256

Wcześniej warto skontaktować się w tej sprawie z pracownikami Referatu Spraw Obywatelskich, tel. 32/47 56 345.    

Dzień dobry, czy gmina zamierza zaopatrzyć mieszkańców w maseczki podczas panującej epidemii?

Tak, gmina zamówiła maseczki dla seniorów, czyli dla wszystkich mieszkańców po 60. roku życia. Maseczki wraz z instrukcją obsługi powinny znaleźć się w ich skrzynkach pocztowych do końca tygodnia. 

Dlaczego Urząd Gminy nie podaje informacji o sytuacji epidemiologicznej w gminie? [koronawirus - dop. UG Pawłowice)

Informację o sytuacji epidemiologicznej przekazuje na swojej stronie powiat pszczyński, w którym funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. To właśnie do tej jednostki z SANEPIDU trafiają dane dotyczące ilości osób objętych kwarantanną czy ewentualnych zarażonych, choć, jak z pewnością Pan wie, dotychczas w naszym powiecie, na szczęście, nie ma żadnego potwierdzonego zachorowania. Działania związane z nadzorem i wsparciem osób będących w kwarantannie koordynują powiaty. W Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej pojawiła się dziś (27 marca) informacja, że zarząd Związku Gmin Wiejskich apeluje, aby informacje o osobach zakażonych i objętych kwarantanną trafiały również do gminnych zespołów zarządzania kryzysowego, może więc coś w tej kwestii się zmieni. Na razie jednak dane trafiają bezpośrednio do powiatu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że są one bardzo dynamiczne. Niektóre osoby kończą kwarantannę, inne zaczynają, ilość osób może zmieniać się nawet kilkukrotnie w ciągu dnia, dlatego nie do końca są one miarodajne. Dzisiaj powiat pszczyński podał dane obowiązujące o godzinie siódmej rano: policja kontroluje 172 adresy na terenie powiatu pszczyńskiego, pod którymi przebywają 242 osoby objęte kwarantanną domową. Aktualnie sytuacja może już wyglądać inaczej. Cieszę się, że dotychczas żadna osoba z powiatu pszczyńskiego, a tym samym z gminy Pawłowice nie jest zarażona. Oby tak pozostało.  

Czy na drogach gdzie nie ma i nie planuje się oświetlenia w pierwszej kolejności, a następnie na wszystkich drogach gmina mogłaby się postarać o namalowanie białych pasów na krawędziach jezdni? Jadąc w nocy, w deszczu, podczas mgły, źle widać lub nie widać wcale krawędzi jezdni, co stwarza ryzyko zjazdu na wyboje, do rowu. Szczególnie narażeni są rowerzyści i motocykliści, gdyż mają słabsze oświetlenie i przepisami są zmuszani trzymania się właśnie prawej krawędzi jezdni. W czasie gęstej mgły tylko środkowy pas! umożliwia orientację. Słupki z odblaskami są słabo widoczne, podczas mgieł niewidoczne i stwarzające dodatkowo ryzyko wypadku, jak np. droga od Krzyżowic do Pniówka.

Przez teren gminy przebiegają zarówno drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie jaki  droga krajowa. Każda kategoria drogi ma swojego zarządcę, który odpowiada za jej utrzymanie, m.in. oznakowanie poziome. Gmina Pawłowice odpowiada za drogi gminne i te, jeżeli tylko stan drogi na to pozwala, są oznakowane skrajnymi pasami. Droga z Krzyżowic do Pniówka, ul. Orla, to droga powiatowa, którą  zarządza Powiatowy Zarząd Dróg. Zwracaliśmy się już do powiatu o uzupełnienie oznakowania poziomego i wymianę słupków odblaskowych, jednak dotąd  powiatowi nie udało się zrealizować zadania, w związku z czym ponowimy wniosek.      

Czy gmina mogłaby się postarać o odgrodzenie barierkami chodnika od jezdni w pobliżu kwk Pniówek, od ulicy Słowików do ulicy Kruczej, tak aby zmusić idących do pracy górników do przechodzenia wyłącznie po przejściach dla pieszych (mogło ono by być np. na progu zwalniającym) oraz poprawić oświetlenie? Koło owej kopalni często ludzie dosłownie pchają się pod koła, przechodzą po za przejściem dla pieszych, na skos, odziani w ciemne ubrania.

Niestety, z uwagi na zbyt wąski chodnik nie można wzdłuż ul. Kruczej zastosować barierek odgradzających, natomiast lokalizacja przejść dla pieszych była jakiś czas temu  ustalana z policją, która zgodziła się na obecne rozwiązanie. Kopalnia to duży zakład pracy i z każdej zmiany wychodzi ok. 1,5 tysiąca osób, więc zachowanie ostrożności w tym miejscu jest szczególnie ważne. Jeżeli natomiast chodzi o poprawę oświetlenia, to gmina etapami realizuje wymianę lamp na nowe, ekologiczne, ale w pierwszej kolejności wymienione zostaną lampy należące do gminy. W przypadku wspomnianego odcinka ul. Kruczej, właścicielem sieci energetycznej jest firma Tauron Dystrybucja.  

Czy można by, ze względu na tłok na parkingach przy kopalniach powiększyć miejsca parkingowe np. za barami przez wykarczowanie fragmentu pasa lasku? Czy może wprowadzenie opłaty parkingowej przy kopalniach skłoniłoby co niektórych, co mają blisko do pracy do korzystania z autobusów (lub system wykupu miejsca parkingowego w pierwszej kolejności dla osób o najdłuższym dojeździe)?

Parkingi przy kopalni są własnością zakładu pracy. Z informacji uzyskanych od kopalni wynika, że jest już sporządzony projekt na rozbudowę parkingu w stronę ul. Poligonowej. Obecnie kopalnia stara się uzyskać pozwolenie na budowę. Las natomiast jest w zarządzie Nadleśnictwa Kobiór, więc nie ma możliwości wykorzystania tego terenu na parking, a gmina nie posiada własnego terenu w tym rejonie.

Czy na terenie gminy gdzie i kiedy mogłyby powstać ronda zamiast skrzyżowań?

Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa ronda w Krzyżowicach (skrzyżowanie ul. Zwycięstwa z ul. Ligonia i ul. Orlą) oraz w Pawłowicach na skrzyżowaniu ul. Kruczej z ul. Wodzisławską. Oba zadania mają być realizowane w ramach usuwania szkód górniczych Gminie zależy również, aby rondo powstało na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej DW 938 z drogami powiatowymi ul. Zawadzkiego i ul. Kraszewskiego w Golasowicach. Rondo spełnia jednak swoją funkcję wtedy, jeżeli na wszystkich drogach wlotowych panuje podobne natężenie ruchu, a ten warunek w tym ostatnim przypadku nie zostaje spełniony.    

W związku z mającym ruszyć w 2020 r dużym programem retencji mam pytania: Co planuje w tym temacie gmina lub jakie ma informacje na planów innych instytucji np. lasów państwowych działających na terenie gminy? Czy zostaną odnowione, odmulone zniszczone zbiorniki jak np. stawy w Pawłowicach bądź powstaną nowe zbiorniki np. na terenach zalewowych (zamiast ich osuszania)?

Gmina nie posiada własnych zbiorników wodnych, które mogłaby odnowić i przeznaczyć na zbiorniki retencyjne, więc nie będzie korzystać z programu.  Nie mamy również informacji od innych instytucji czy właścicieli zbiorników o planach wykonania  lub odnowienia zbiorników w kierunku małej retencji.  Wiemy natomiast, że kilka lat temu,  z wykorzystaniem środków unijnych, w ramach przygotowania zbiorników małej retencji, zostały odnowione stawy przy ul. Zielonej w Pielgrzymowicach.

Kiedy i jakich inwestycji można by się spodziewać na terenie KSSE w Pawłowicach?

Pozyskaniem inwestorów zajmuje się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, najpierw jednak musi wykupić grunt przeznaczony pod strefę od Skarbu Państwa. Dotychczas nie mieliśmy informacji, żeby takie działania już zostały podjęte.   

Ze względu na brak możliwości zadawania pytań przez mieszkańca do Rady Gminy lub opinii do projektów uchwał, proszę o podanie, dlaczego w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pawłowice w paragrafie (§ 11. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych: ) 1) pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności od 120 l do 1100 l, wykonane z polietylenu PE-HD, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 840, nie uwzględniono metalowych pojemników 110 l, które były używane dotychczas i są sprawne?

Szanowny Panie,
dziękujemy za przesłaną uwagę. Trafne spostrzeżenie. Zapis w regulaminie został zmieniony, aby nie ograniczać pojemników tylko do tych wykonanych z polietylenu, ale uwzględniać  również te metalowe, o których Pan pisze.
Zaznaczam również, że jako mieszkaniec ma Pan możliwość zwrócenia się bezpośrednio do radnych. Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice Andrzej Szaweł dyżuruje w urzędzie w każdy czwartek od 11.00 do 14.00. Telefony kontaktowe i adresy mailowe wszystkich radnych udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej pod tym linkiem: https://bip.pawlowice.pl/bipkod/039 oraz pod tym linkiem (dyżury) https://bip.pawlowice.pl/bipkod/039/004

Witam. Mam pytanie, czy gmina zwróciła się do GDDKiA w kwestii feralnego zakrętu na DK-81 W Pawłowicach w rejonie ul. Leśnej. Od dłuższego czasu wystarczy, że droga jest mokra i od razu auta lądują w rowie. Dla przykładu 22.12 wypadek 24.12 wypadek 25.12 kolizja 26.12 kolizja. Ile tam jeszcze musi być wypadków?

Szanowny Panie,
przyczyną, dla której auta wypadają z zakrętu jest sama droga, ale nadmierna prędkość samochodów. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Niestety, wielu kierowców nie stosuje się do przepisów i stąd wypadki. Nie ma szans wylecieć z zakrętu, jeżeli jedzie się przepisowo, nawet po mokrej drodze. Gmina oczywiście wielokrotnie podejmowała stan bezpieczeństwa na ttym odcinku w rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jakiś czas temu, na nasz wniosek, GDDKiA wycinała drzewa rosnące wzdłuż ulicy, aby nie narażać wypadających z drogi samochodów na zderzenie. Wielokrotnie zwracaliśmy się też o zastosowanie innych rozwiązań, na przykład zamontowanie fotoradaru czy wyprofilowanie drogi. Pod koniec ubiegłego roku kolejny raz podnosiliśmy te kwestię. Jeżeli wypadki w tym miejscu będą się powtarzać, prawdopodobnym rozwiązaniem będzie zwiększenie ograniczenia prędkość do 50 km/h, którą wprowadzi Generalna Dyrekcja w ramach zmian w organizacji ruchu.  

***********************

ROK 2019

********************

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące DK81 i skrzyżowania pomiędzy ul. Zjednoczenia a ul. Wyzwolenia tzw. źródełko, czy w przyszłości gmina planuje modernizacje tego miejsca? Jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, moim zdaniem wystarczy postawić znak informujący o zakazie skrętu w lewo z ul. Zjednoczenia na DK81 w kierunku Katowic. Przynajmniej raz w tygodniu zdarza się tam wypadek lub kolizja drogowa, jest to zagrożenie nie tylko dla włączających się na DK81, ale również dla tych, którzy już tą drogą jadą.

Szanowny Panie,
właśnie z takim rozwiązaniem – wprowadzenia zakazu skrętu w lewo jadąc od strony Wisły - wystąpiłem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza dwupasmówką.
W odpowiedzi Generalna Dyrekcja zaproponowała zamkniecie skrzyżowania i w ogóle uniemożliwienie przejazdu przez DK 81.
Wysłaliśmy więc pismo po raz kolejny, w którym wyraziliśmy sprzeciw wobec takiego rozwiązania i podtrzymaliśmy stanowisko zakazu skrętu w lewo. Czekamy na odpowiedź.
Skrzyżowanie „przy źródełku” to skrzyżowanie drogi krajowej z drogą powiatową, więc jakakolwiek zmiana ruchu w tym rejonie leży w gestii GDDKiA.
Oczywiście gmina może wnioskować o takie czy inne rozwiązania, ale ostateczna decyzja nie należy do gminy.

Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy sprawy związanej z jakością powietrza w gminie Pawłowice. Jakość powietrza jest fatalna. Z wielu budynków prywatnych po południu, wieczorem, w nocy, nad ranem wydobywa się gęsty, trujący dym, co widać i czuć. W jaki sposób Pan walczy ze smogiem? Czy naprawdę nie da się nic zrobić, żeby nasze nasze dzieci i my nie musieliśmy wdychać tych trucizn? Przecież gmina jest zgazyfikowana. Czy nie można wprowadzić rozwiązań typu: obligatoryjne podłączenie do sieci gazowniczej? Koszt takiego rozwiązania jest niewielki w stosunku do długofalowych skutków społecznych. Tam gdzie nie ma sieci gazowniczej, zlecić rozbudowę tejże. Wykorzystanie gazu do ogrzewania jest naprawdę opłacalne. Dla tych, kogo nie stać na opłacanie rachunków, można wprowadzić system dopłat. Naprawdę proszę zacząć działać mając na myśli zdrowie i życie mieszkańców. W Warszowicach i Krzyżowicach nie da się oddychać. Obecnie Ustawa antysmogowa jest martwą ustawą. Samo podawanie wartości zanieczyszczeń nie zmieni jakości powietrza. Ja, jako mieszkaniec Gminy, płacący podatki, się nie zgadzam na taką sytuację i nicnierobienie.

Szanowny Panie,
zgodnie z uchwałą antysmogową na wymianę pieców zasypowych mieszkańcy mają czas do końca 2025 roku, ale gmina od wielu lat wspiera mieszkańców w wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.
W ostatnich dwóch latach kwotę dofinansowania zwiększyliśmy do 7 tys. zł, dzięki czemu wymienionych zostało blisko 500 starych pieców. Rozwiązanie problemu z poziomu samorządu gminnego nie jest takie proste.
Gmina nie może zmusić mieszkańca, aby podłączył się do sieci gazowej, ani nie może tej sieci rozbudowywać, bo nie jest ona jej własnością. Zgadzam się, że monitoring powietrza nie rozwiązuje problemu smogu,
ale został on wdrożony, aby pomagać mieszkańcom orientować się, jaki jest stan powietrza i podejmować decyzje dotyczące aktywności na zewnątrz. Pracownicy gminy prowadzą również kontrole posesji
pod kątem spalania właściwego paliwa. Ważne jest również, aby sami mieszkańcy dbali o czyste powietrze i używali węgla dobrej jakości, ze sprawdzonych źródeł.
Jeżeli ktokolwiek podejrzewa, że inne osoby nieprawidłowo ogrzewają dom, może zgłosić ten fakt na policję lub, w godzinach pracy urzędu, do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 032/ 47 56 328.  

Chciałabym zwrócić uwagę na zakończone prace drogi przy KWK Pniówek, a zarazem zapytać o drogę dla rowerów, bo uczęszczam już 35 lat do pracy do tego zakładu na rowerze i nigdy nie czułam się tak niebezpiecznie pokonując tę trasę jak teraz, po przebudowie. 

Szanowna Pani,
ul. Krucza leży na terenie szkód górniczych, dlatego przebudowa, którą realizowała kopalnia dotyczyła usunięcia szkód już występujących oraz zabezpieczenia drogi przed szkodami w przyszłości. Po przebudowie droga ma te same parametry co wcześniej, dlatego nie wiemy, skąd u Pani poczucie zagrożenia na drodze, której stan nawierzchni znacznie się poprawił. W najbliższych latach gmina nie planuje budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kruczej.

Witam, Chwalebne jest że Gmina dba o dobro i rozwój przeprowadzając różne inwestycje. Czy jednak kiedy inwestycja jest zakończona nie powinno się chronić jej rezultatów? Został przeprowadzony gruntowny remont ul. Pszczyńskiej w Warszowicach. Aktualnie są prowadzone prace na drodze Pawłowice - Pszczyna i pojawił się wzmożony ruch ciężarówek i TIR-ów o każdej porze dnia i nocy na ulicy Pszczyńskiej w Warszowicach. Jest tu ograniczenie do 15 ton, a mimo to kierowcy jadą na skróty, omijając wyznaczone objazdy. Czy Gmina nie powinna zwrócić się do Policji z urzędu o wzmożone kontrole na ul. Pszczyńskiej, by ukrócić proceder dewastacji? Czy samochody z betonem z firmy Dombud mają specjalne pozwolenie na przejazd ul. Pszczyńską kiedy jadą w kierunku na Pszczynę?

Szanowny Panie,
ul. Pszczyńska jest drogą powiatową i zarządza nią Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie. To on wydaje tymczasowe pozwolenia na poruszanie się po drodze samochodów o większym tonażu niż dopuszczają przepisy, dlatego z pytaniem dotyczącym firmy DOMBUD powinien zwrócić się do PZD w Pszczynie. Wójt może wydawać tego typu zezwolenia tylko dla dróg gminnych. Również ewentualne kontrole drogowe na drodze powiatowej są realizowane przez policję z Pszczyny. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z problemów na tej drodze i zwracaliśmy się już w tej sprawie do policji. Również Pan może interweniować na policji, jeżeli widzi nieprawidłowości.

Dzień dobry. Wszędzie w Żorach budują się hale, powstają wielkie firmy, pola orne zamieniają w inwestycyjne. Czy gmina robi coś aby przyciągnąć inwestorów na wzór tych z Żor ?

Szanowny Panie,
tak, prowadzimy takie działania, głównie poprzez uczestnictwo w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podobnie jak miasto Żory. Jeden obszar strefy znajduje się w Warszowicach, a drugi w Pawłowicach. Inwestorzy kontaktują się bezpośrednio z KSSE, która zajmuje się zagospodarowaniem tych terenów.   

Witam, od niedawna jestem mieszkańcem Waszej gminy i właśnie z rodziną zdecydowaliśmy o posiadaniu psa. Dowiedziałam się, że w sprawie podatku za niego trzeba dowiadywać się indywidualnie bo każda gmina ma swoje zasady. Jak jest tutaj? Jak to wygląda?

Szanowna Pani,

w gminie Pawłowice nie pobieramy podatku od posiadania psa. Proszę o psa dbać, sprzątać po nim i niech się Państwu dobrze u nas mieszka. Razem z psem, oczywiście.

Witam, czy nasza gmina Pawłowice mogłaby wzorem innych miast i gmin z naszego regionu nawiązać współpracę z twórcami aplikacji na telefon pod nazwa "ecoharmonogram " Aplikacja przypomina mieszkańcom o dacie wywozu odpadów, segregacji śmieci, o punktach PSZOK itd... w dzisiejszych czasach każdy korzystając z telefonu otrzymywałby powiadomienia o terminach zbiórki?

Szanowny Panie,
rozważamy taką opcję. Gmina posiada kilka narzędzi elektronicznych, z których korzystają również mieszkańcy. Jesteśmy na etapie testowania, czy któreś z tych narzędzi nie mogłoby być również wykorzystywane jako aplikacja „ecoharmonogram”. Jeżeli tylko będzie to możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym mieszkańców za pomocą naszej strony internetowej. 

Czy ze względu na nieprzyznanie dotacji do fotowoltaiki indywidualnej przez województwo, gmina będzie prowadziła jakieś działania na pozyskanie funduszy na fotowoltaikę z innych źródeł ?

Szanowny Panie,
jeżeli tylko jako samorząd będziemy mogli pośredniczyć w działaniach ułatwiających mieszkańcom pozyskanie środków na instalacje fotowoltaiczne – z pewnością do nich przystąpimy i będziemy o nich informować mieszkańców.

Dzień dobry. Mam pytanie. Posiadam w Pielgrzymowicach pole orne i mały teren leśny z dwoma stawami rybnymi. Całość mieści się na 2 hektarach. Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju. Chciałbym się zorientować, czy można postawić domek drewniany do 35 m3 obok stawu. Teren jest niewykorzystany, zarośnięty chwastami, cierniami. Problem polega na tym, że po prostu nie mam gdzie trzymać narzędzi, paszy. Altana byłaby na kostkach. Chcę się dowiedzieć, czy jest taka możliwość, czy po prostu się nie da. Pozdrawiam. 

Szanowny Panie,

każda nowa inwestycja musi być zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed wybudowaniem obiektu należy sprawdzić, czy na danym terenie można go zlokalizować. Dla terenu sołectwa Pielgrzymowice obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XIX/170/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 czerwca 2016 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca  2016 r., poz. 3373. Plan ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice www.pawlowice.pl w zakładce BIP – Prawo- zagospodarowanie przestrzenne- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jak również w Urzędzie Gminy Pawłowice w pok. 1.14. Ponadto, postawienie budynku gospodarczego do 35 m2 (domyślam się, że chodzi jednak o metry kwadratowe) wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. W przypadku pytań, proszę o kontakt telefoniczny: 32 4756315. Pozdrawiam.

Witam. Jako mieszkaniec ulicy Rybackiej zauważyłem, że doszło do zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Polna-Mickiewicza-Rybacka. Obecne nowe znaki znacznie ułatwiają wyjazd z ulicy Rybackiej na ulicę Polną. Niestety, ktoś nie pomyślał i nie zmienił znaku na ulicy Polnej PRZED skrzyżowaniem (znak znajduje się w połowie szeregowców). Znak ten wciąż nie informuje o tym, że zbliżamy się do skrzyżowania, na którym jest również ulica RYBACKA. pojazdy jadą bardzo szybko, a kierujący nauczeni "życzliwosci" jadący w kierunku KWK "Pniówek" włączają prawy kierunkowskaz, aby wskazać innym kierującym, że jadą na wprost, a nie drogą z pierwszeństwem przejazdu (w lewo na ul.Mickiewicza). Mieszkańcy ulicy Rybackiej nie wiedzą więc, czy pojazdy te mają zamiar skręcić w ul.Rybacką czy też jadą na wprost. Winę za te sytuacje ponosi błędny znak, o którym wspomniałem, który nie oznacza ulicy Rybackiej. Z trzech stron nowe znaki ujmują oznaczeniem ulicę Rybacką. Ten jeden znak jej nie oznacza. Proszę o prawidłowe oznaczenie tego skrzyżowania, zanim dojdzie do tragedii.

Szanowny Panie,

dziękujemy za zaangażowanie i zwrócenie uwagi na oznakowanie. Wiemy o tym i prosimy jeszcze o cierpliwość. Oznakowanie zostanie uzupełnione. Zmiana organizacji ruchu dla części sołectw Pawłowice, Osiedle Pawłowice, Pniówek to duży projekt w trakcie realizacji. Mamy nadzieję, że wdrażana właśnie organizacja ruchu będzie dobrze funkcjonować, jeżeli jednak konieczne będą jakieś poprawki czy udoskonalenia - ponownie zwrócimy się do powiatu o wprowadzenie zmian.

Dzień dobry. Mam pytanie. Czy w Pawłowicach mógłby powstać skatepark, podobny do skateparku w Jastrzębiu-Zdroju. Dziękuję, pozdrawiam!

Szanowny Panie,

dotychczas nie rozważaliśmy takiej inwestycji. W gminie Pawłowice można skorzystać z toru pumptrack, a niedawno uruchomiono wrotkarnię. Planujemy również zbudować wodny plac zabaw, który będzie nowym miejscem rekreacji w gminie.

Panie Wójcie. Właśnie obudziły mnie syreny alarmowe (02:30) O ile to nie jest nalot bombowy, to czy w dzisiejszych czasach straż pożarna musi budzić wszystkich mieszkańców, zamiast informować ochotników poprzez telefony komórkowe ?

Szanowny Panie,

przykro mi, że miał Pan w nocy pobudkę. Syrenę w przypadku akcji strażackiej uruchamia Państwowa Straż Pożarna z Pszczyny. To ona, po otrzymaniu zgłoszenia, decyduje o włączeniu syreny i powiadomieniu strażaków-ochotników Gdyby miał więc Pan więcej pytań, proszę zwrócić się do PSP Pszczyna.

Dzień dobry, Zgodnie z tym artykułem: www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ktoredy-dojedziemy-pociagiem-do-jastrzebiazdroju-90924.html Wraca temat kolei.. niestety propozycje z Jastrzębia mogą sprawić że kolej pójdzie od drugiej strony. Czy jesteśmy w stanie się w to zaangażować? Warto dać sygnał że nam naprawdę zależy by stacja była u nas i trasa była od strony Pawłowic. Szczególnie że w planie Ślaskie 2020+ planzagospodarowania.slaskie.pl/download/content/33 (str 115 Pkt4.) jest wyraźnie zarysowany cel modernizacji tej linii. pozdrawiam!

Szanowny Panie,

Gmina Pawłowice od 2015 roku uczestniczy w działaniach dotyczących przywrócenia linii kolejowej Jastrzębie –Zdrój  –  Katowice.  Jeden z wariantów połączenia , szczególnie istotny z punktu widzenia gminy, prowadzi  przez Pawłowice i Żory. Temu zagadnieniu było m. in. poświęcone moje spotkanie z Michałem Wosiem, wicemarszałkiem województwa, który 7 marca odwiedził urząd w Pawłowicach. Pisaliśmy o tym na naszej stronie.  tutaj

Aktualnie trwa opracowanie studium wykonalności dla różnych wariantów połączeń, a ostateczną decyzję podejmie Urząd Marszałkowski  Województwa Śląskiego w oparciu o koszty inwestycji i czas dojazdu z Jastrzębia-Zdroju  do Katowic.  Urząd marszałkowski oczekuje również współfinansowania projektu budowy linii kolejowej. Zarówno Jastrzębie, Żory jak i Pawłowice zgodziły się partycypować w kosztach opracowania tego dokumentu. 

Równolegle prowadzimy działania o reaktywowanie przystanku kolejowego w Warszowicach dla weekendowego pociągu relacji Gliwice – Wisła, który przejeżdża przez naszą gminę.          

Ze względu na to, iż mieszkaniec nie ma prawa zadawać jakichkolwiek pytań na sesji Rady Gminy (brak w regulaminie zapisu o takiej możliwości), a pisma kierowane do Rady Gminy nie są odczytywane, proszę o podanie drogi urzędowej kierowania takich pism. Drugie pytanie: dlaczego nie działa strona internetowa /pytanie do Wójta/. Nie zawiera żadnego pytania ani odpowiedzi od 8 grudnia 2018 r.

Szanowany Panie,
mieszkańcy mają wiele możliwości, aby zadać pytania radnym czy wójtowi. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce RADA GMINY – WŁADZA UCHWAŁODAWCZA I KONTROLNA https://bip.pawlowice.pl/bipkod/039 są zamieszczone adresy mailowe i numery telefonów radnych, z którymi można skontaktować się osobiście, są również informacje o czasie i miejscu pełnionych przez nich dyżurów. W każdy wtorek również ja spotykam się z mieszkańcami w urzędzie, aby porozmawiać na ważne dla nich tematy. Wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie. Pytania można również zadawać podczas zebrań wiejskich. Organem pomocniczym gminy są również rady sołeckie i sołtysi, do których można zwrócić się z zapytaniem. Zawsze można też skierować pytanie na piśmie i wysyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Pawłowice, złożyć w Punkcie Podawczym urzędu lub wysłać mailowo na adres gmina@pawlowice.pl. Na każde pismo nadawca otrzymuje odpowiedź w terminie uwzględnionym przez kodeks postepowania administracyjnego (do 30 dni). Możliwości jest więc bardzo dużo.

Odnośnie drugiej części pytania, w regulaminie, z którym można zapoznać się na stronie, jest wyraźnie napisane, że odpowiedź na pytanie będzie wysyłana na adres mailowy pytającego, a na stronie będzie publikowana pod warunkiem, że pytanie dotyczy sprawy związanej z ogółem mieszkańców. Było tylko kilka takich pytań. Zostały już uzupełnione na stronie. 

Proszę o poprawienie nagłośnienia nagrywanych i transmitowanych posiedzeń Rady Gminy. Ostatnia w wielu momentach była bez głosu, w szczególności odpowiedzi na zadawane pytania. W niektórych przypadkach wypowiedzi do mikrofonu przy mównicy nie były słyszalne. Przydałby się też mikrofon dla publiczności, przenośny i obejmujący publiczność.

Szanowny Panie,
faktycznie, czasami nie słychać wszystkich wypowiedzi, ale nie jest wina systemu, tylko braku wprawy w posługiwaniu się mikrofonami, które przed wypowiedzią należy odpowiednio wcześniej włączyć. System był dopiero używany kilka razy i wszyscy musimy nauczyć się sprawnie go obsługiwać. Jako gmina mamy obowiązek rejestrować obrady rady gminy, dlatego kamery są skierowane na radnych i oni mają również indywidualne mikrofony. Każda osoba, której zostanie udzielony głos, powinna korzystać z mikrofonu przy mównicy, wtedy dźwięk będzie nagrywany. Faktycznie, podczas ostatniej sesji były problemy techniczne ze strony firmy obsługującej system i nie można było oglądać całości sesji w czasie rzeczywistym, ale pełna relacja jest już dostępna na gminnym kanale YouTube.   

Dzień dobry, ze względu na zmiany w prawie dotyczące użytkowania i przekształcenia w prawo własności. Czy ustalono na terenie Gminy Pawłowice zasady wcześniejszej spłaty?

Szanowna Pani,
na ostatniej sesji rada gminy uchwaliła warunki udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pawłowice w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu wyniesie od 60 % do 10 %, w zależności od tego, w którym roku po przekształceniu zostanie wniesiona. Szczegółowe informacje znajdzie pani w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.pawlowice.pl/res/serwisy/pliki/20256395?version=1.0 lub uzyska Pani w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia.

Dzień dobry. Jak wiadomo mamy okres kiedy smog ogarnia nasze Pawłowice w bardzo dużym stopniu. Stąd pytanie: kiedy Pan poda konkrety co do przyłączenia mieszkańców Pawłowic do sieci centralnego ogrzewania? Jakie będą koszty i kiedy w końcu to ruszy?

Szanowny Panie,
gmina Pawłowice nie jest właścicielem ciepłociągu, dlatego nie może decydować czy podłączać mieszkańców i jakie będą ewentualne koszty. Aktualnie ciepłociągiem zarządza firma PGNiGE Termika i z informacji od niej uzyskanych wynika, że nie jest ona zainteresowana inwestowaniem w rozszerzenie sieci ciepłowniczej w centrum Pawłowic, bo zwyczajnie jej się to nie opłaca. Zbyt mała ilość mieszkańców jest zainteresowana takim rozwiązaniem, a przedsiębiorstwu nie opłaca się inwestować w sieć, aby przyłączyć do niej tylko pojedyncze posesje. Ten sam problem występował już kilka lat temu, kiedy m .in. pracownicy urzędu przekonywali mieszkańców do takiego rozwiązania. Wielu mieszkańców, nawet jeżeli byli zainteresowani podłączeniem, to nie wyrażali zgody na poprowadzenie linii ciepłowniczej przez teren swojej posesji. Dlatego gmina szukała innych rozwiązań problemu smogu, m.in. zwiększyła do 7 tys. zł kwotę dotacji dla mieszkańca wymieniającego niespełniający norm kocioł węglowy na ekologiczny. Inwestujemy też w fotowoltaikę na obiektach użyteczności publicznej.   

Witam. Na jakiej podstawie prawnej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci ) jest pobierana kwartalnie? Nie jest to podatek. Większość obywateli otrzymuje wynagrodzenie miesięcznie.

Szanowny Panie,
mieszkaniec nie musi płacić za gospodarowanie odpadami raz na kwartał. Jeżeli wygodniej jest płacić co miesiąc, nie ma żadnych przeszkód, aby tak robić. Ważne, aby na koniec każdego kwartału cała należna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była uregulowana.  Pozdrawiam.

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2024
Autor: UG Pawłowice
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje