Inwestycje zakończone w 2017

Inwestycje w Gminie Pawłowice w 2017 r

 • Budowa pumptracka w Pawłowicach Osiedlu

W ramach zadania wybudowano sześćdziesięciometrowy modułowy pumptrack zlokalizowany na placu za Osiedlowym Domem Kultury w Pawłowicach Osiedlu.

 • Nowe trybuny oraz bramki

W ramach inwestycji na boisku przy strażnicy OSP w Warszowicach zamontowano nowe trybuny dwurzędowe na 51 miejsc siedzących oraz bramki aluminiowe.

 • Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Warszowicach wraz z siecią wodociągową magistralną

Informacje o inwestycji:

1) SIEĆ WODOCIĄGOWA MAGISTRALNA
Podpisanie umowy z firmą P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda – 04.04.2016 r.
Zakończenie realizacji umowy: 21.04.2017 r.
Wartość wykonanych robót: 8.107.561,82 zł netto;
Zadanie inwestycyjne obejmowało:
- budowę sieci wodociągowej o łącznej długości: 10.047,51 mb
- budowę sieci światłowodowej o łącznej długości: 9.862,02 mb,
- budowę 4 komór wodomierzowych oraz 3 komór kontrolno – pomiarowych,
- modernizację 5 istniejących komór wodomierzowych,

2) STACJA UZDATNIANIA WODY
Podpisanie umowy z firmą Otech Sp.z o.o. – 30.06.2016 r.
Zakończenie realizacji umowy: 28 marca 2017 r.
Wartość wykonanych robót: 5.586.602,31 zł netto
Rozruch technologiczny: 27 kwietnia 2017 r.
Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę:
- obiektu stacji uzdatniania wody o kubaturze – 21,42 m x 12,62 m
- dwóch zbiorników retencyjnych wody surowej o pojemności 2 x 750m3
- zbiornika wód popłucznych
- wyposażono w agregaty i aparaturę kontrolno – pomiarową 4 studnie głębinowe,
- sieci zewnętrzne: rurociąg wody surowej, rurociąg kanalizacji deszczowej, rurociąg kanalizacji wód popłucznych o łącznej długości 1.431,1 mb
- muru oporowego,
- stacji TRAFO
- filtrów piaskowo - antracytowych o wymiarach:2,5m x 3,0 m
- filtrów węglowych o wymiarach: 2,5 m x 3,6 m

Razem wartość SUW + Magistrala: 13.694.164,13 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2012 r., jego całkowita wartość wynosi 15.184.348,52 zł netto. Oprócz w/w prac zaplanowano budowę ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 88,9 kWp, których roczna produkcja energii będzie wynosić ok 80,5 MWh. Pobór wody odbywać się będzie ze studni S-4 i S-5, których łączna wydajność wynosi 180m3/h, natomiast obiekt SUW został zaprojektowany na 3600 m3/dobę co w skali roku pozwoli wyprodukować 1.314.000,00 m3 wody uzdatnionej. Woda ta pozwoli zasilić 12 731 mieszkańców z sołectw Warszowice, Krzyżowice, Pniówek oraz Pawłowice, zaś wyprodukowana ewentualna nadwyżka wody zostanie dostarczona do KWK Pniówek. Obiekt stacji został wyposażony w kamery termowizyjne.

Woda surowa studni S-4 i S-5 posiada następujące parametry:
Na+ = 22,85 mg/l (norma do 200)
Ca2+= 50,55 mg/l
Mg2+ = 9,94 mg/l (norma 30 – 125)
K+ = 1,69 mg/l
HCO3- = 82,25 mg/l
SO42- = 74,2 mg/l
Cl- = 99,0 mg/l
F- = <0,10 mg/l

Mineralizacja wody surowej wynosi zatem: 340,58 mg/l i zaliczana jest do wód średnio twardych.

 • Zagospodarowanie terenu mieszkalno - usługowego przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach

W ramach inwestycji powstała nowa ulica Mały Rynek, która została wykonana z kostki brukowej i ma charakter ciągu pieszo – jezdnego służącego klientom obiektów handlowych oraz mieszkalno – usługowych. Droga o długości 200 m łączy jednokierunkowym węzłem komunikacyjnym obszar znajdujący się pomiędzy ul. Mickiewicza, ul. K. Miarki i ul. Zjednoczenia, na którym powstają kolejne budynki. W ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową odwadniającą teren, parking od strony ul. Mickiewicza oraz przebudowano kolidujące sieci z gazem i wodociągami. Inwestycja powstała w ramach inicjatywy lokalnej. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w tym miejscu wykonali roboty ziemne przy budowie parkingu.

 • Nowy dach strażnicy OSP w Pielgrzymowicach

W ramach inwestycji na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielgrzymowicach wymienione zostało pokrycie dachowe o powierzchni 850 m2. Nowy dach wykonany jest z blaszanej dachówki z 30 - letnią gwarancją.

 • Budowa chodnika przy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach

Zakończony został czwarty etapu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach. Wykonano 360 m chodnika wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Zielonej do ul. Brzozowej. Inwestycja jest zadaniem powiatu pszczyńskiego, natomiast gmina Pawłowice wsparła finansowo zadanie.

 • Nowe punkty świetlne w Pawłowicach

W ramach zadania na ulicy Klonowej wraz z łącznikiem do ulicy Stawowej w Pawłowicach oddano 23 punkty świetlne zlokalizowane. Nowe oświetlenie to lampy ledowe, które dają naturalną barwę światła, a także zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne oświetlenie latarni sodowych.

 • Przebudowa parkingu w Warszowicach

W ramach inwestycji przebudowie został poddany parking obok kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Warszowicach. Na nowym parkingu znajduje się miejsce dla około 100 samochodów. W ramach prac uporządkowano sprawy związane m. in. z kanalizacją, oświetleniem oraz ułożono nawierzchnię z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 • Zabudowa drewnianej altany za Domem Ludowym w Krzyżowicach

W ramach zadania powstała drewniana prostokątna altana o wymiarach 5m x 7m z drewnianą balustradą, dachem dwuspadowym krytym gontami oraz z orynnowaniem. W środku jest grill, ławy oraz stoły. Altana wybudowana jest w ramach inicjatywy lokalnej, podobnie jak altany z pozostałych sołectw. W ramach inicjatywy mieszkańcy Krzyżowic zadeklarowali prace przy budowie chodnika prowadzącego od wiaty do asfaltowego placu przy strażnicy OSP.

 • Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach

W ramach zadania przebudowano istniejące, mocno wyeksploatowane boisko na boisko wielofunkcyjne z bieżnią ogólną o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę (2 boiska), koszykówkę (2 boiska) i do pilki ręcznej lub mini piłki nożnej z piłkochwytami za bramkami, bieżnią i torem do skoku w dal. Teren został utwardzony, zamontowano monitoring oraz oświetlenie, dzięki któremu z obiektu można korzystać po zmroku. Powstał specjalny plac do ćwiczeń sprawnościowych, z którego korzystać będą m.in. klasy mundurowe. Zabudowano ławki, kosze na śmieci oraz wyremontowano istniejącą trybunę. Od ul. Pukowca i sąsiadującej działki wymieniono ogrodzenie. Inwestycja wyniosła 1 mln 285 tys. 586,28 zł brutto, a prawie 50% kwoty dofinansowane było z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Główny zakres robót wykonało PHU GAWLIK Paweł Gawlik z Oświęcimia, natomiast niskie ogrodzenie wykonał ZPUH Ar-Met Goraus Zbigniew z Oświęcimia.

 • Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 26 w Pawłowicach Osiedlu

W ramach zadania przebudowano drogę o długości 137 metrów wraz z parkingiem gdzie zwiększona została liczba miejsc postojowych, chodnikiem, odwodnieniem oraz wymianą słupów oświetleniowych. Nawierzchnia drogi oraz parkingów, podobnie jak na pozostałych drogach bocznych ul. Polnej została wykonana z szarej kostki betonowej. Wartość inwestycji wyniosła 495.549,32 zł brutto, w tym 63.042,14 zł brutto oświetlenie. Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WEKER 02" z Jastrzębia - Zdroju.

 • Budowa inhalatorium

Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu tego roku. Elementem charakterystycznym budowli jest przeszklona ściana i wieża nad głównym wejściem doświetlająca wnętrze. Kolorystyka jest utrzymana w tonacji biało - szarej. W inhalatorium znajdują się drewniane ławki, miejsce do zabawy dla najmłodszych oraz kilka leżaków. W podziemnym zbiorniku mieści się 10 metrów sześciennych solanki, która jest rozpylana w powietrzu z fontanny za pomocą specjalnych dysz i krąży w obiegu zamkniętym. Z obiektu o powierzchni 250 metrów kwadratowych jednorazowo może korzystać ok. 30 osób. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wewnątrz znajdą się sanitariaty i poidełko z wodą ze studni głębinowej. Wykonawcą zadania była firma SKID z Pawłowic, a wartość inwestycji wyniosła 1,9 mln zł. Projekt obiektu opracowała Pracownia Projektowa F-11 z Krakowa. Inhalatorium czynne jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00, a w soboty i niedziele od 9.00 do 20.00. Wstęp kosztuje 1 zł.

 • Budowa II etapu ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AREX z Warszowic wykonało 404 metry chodnika i dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wodzisławskiej, od ul. Poprzecznej do ul. Prostej o łącznej szerokości 3,50 m. Jest ona oddzielona od jezdni pasem zieleni i rowem przydrożnym. W ramach inwestycji istniejące zjazdy do posesji zostały przebudowane, a w miejscu zatoki autobusowej ciąg pieszo - rowerowy poprowadzono za wiatą. Wartość zadania wyniosła 362 601,53 zł brutto.

 • Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Golasowicach

W ramach zadania zabudowano piłkochwyty o wysokości 5 m i długości 20,20 m przy boisku szkolnym oraz wymieniono 45 metrów ogrodzenia od ul. Korczaka. Przy boisku zabudowano panele ogrodzeniowe otrzymane ze Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Koszt zadania wyniósł 34 tys. 285,94 zł brutto, w tym koszt odzyskanych paneli 18 tys. 787,94 zl brutto. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa Goraus Grażyna z Warszowic.

 • Budowa chodnika przy ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach

Zakończona została trwająca od października 2017r., budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach. Ma on 234 m długości i 1,5 m szerokości. Odwodnienie chodnika i jezdni odbywa się kratkami ściekowymi. Na początkowym odcinku woda odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej przy ul. Ruptawskiej, a w drugiej części chodnika spływa do przebudowanego i umocnionego elementami betonowymi przydrożnego rowu. Wartość inwestycji wyniosła 188 208,84 zł brutto. Zrealizowała ją Firma Handlowo-Usługowa DIEGO z Wisły Małej

Data ostatniej aktualizacji: 19.04.2018
Autor: Beata Cyganek
Zaktualizował: Tomasz Porwisz
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje