Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Rok 2024

Laureat Konkursu "Gmina Pełną Piersią". Konkurs zorganizowany w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. 


Rok 2021

 II miejsce dla gminy Pawłowice w Konkursie na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 roku organizowanym przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego za „Budowę oświetlenia przy ul. Zawadzkiego z odcinkiem ul. Konopnickiej w Golasowicach oraz doświetlenie w rejonie skrzyżowania ul. Zawadzkiego, ul. Kraszewskiego z DW 938”


55 miejsce w kategorii gmin wiejskich w XVII edycji Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"


Rok 2020

20 miejsce w kategorii gmin wiejskich w skali kraju w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020 oceniającego zrównoważony rozwój w gminach (1 miejsce w powiecie pszczyńskim, 2 w województwie).


Rok 2017

Gmina Pawłowice zajęła III miejsce w kategorii gmin wiejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Śląskiego.

Obraz na stronie dyplom_-_iii_miejsce.jpg

Gmina Pawłowice uzyskała tytuł "Gmina na 5!" w rankingu badającym jakość obsługi inwestorów drogą elektroniczną przygotowanym przez studentów Koła Naukowego w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Obraz na stronie gmina_na_5!.jpg

 


Rok 2015

Gmina Pawłowice otrzymała certyfikat Ekologicznej Gminy – Ogrzewamy z Głową przyznany przez Polską Izbę Ekologii i Platformę Producentów Urządzeń Grzewczych Na Paliwa Stałe (listopad)

Obraz na stronie certyfikat_ekologiczna_gmina.jpg

 


 Rok 2014

 Gmina Pawłowice otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych w konkursie "Śląski Samorząd Równych Szans". Uroczysta gala konkursu odbyła się 10 października 2014 r. w Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie. 

Obraz na stronie ola00273.jpg    Obraz na stronie wyroznienie2.jpg

 

 26 września 2014 r. - Gmina Pawłowice otrzymała certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom w ogólnopolskim konkursie organizowanym już po raz trzeci przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Konkurs organizowany jest w ramach promocji turystyki rowerowej, a jego celem jest wspieranie i nagradzanie działań samorządów, które inwestują w infrastrukturę turystyczną (budowa ścieżek i szlaków rowerowych, miejsc postojowych), promują wypoczynek rowerowy w postaci map, publikacji, informacji na stronach internetowych oraz popularyzują tego rodzaju aktywność poprzez organizację imprez dla miłośników dwóch kółek.

Obraz na stronie dsc09653.jpg

22 września 2014 r. - Gmina Pawłowice otrzymała honorowe wyróżnienie w IV Edycji Ogólnopolskiego Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”, a pełniący funkcję wójta Marek Lucjan tytuł Wójta – Lidera, który wspiera MŚP. Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

Obraz na stronie tn_dyplom.jpg   Obraz na stronie tn_statuetka.jpg

 24 czerwca 2014 r. - Wójt gminy Pawłowice Damian Galusek zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Perły Samorządu 2014 Nowoczesna Gmina/Nowoczesne Miasto organizowanym przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej”.

Obraz na stronie perla_samorzadu_2014.jpg

 


Rok 2013

4 listopada 2013 r. - w Sali Kolumnowej Sejmu RP wójt Damian Galusek oraz przewodniczący rady gminy Franciszek Dziendziel odebrali dyplom dla gminy Pawłowice za zajęcie 10. miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 2013 w kategorii Gminy Wiejskiej.

Obraz na stronie jst3.jpg


29 września 2013 r. - Gmina Pawłowice zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "Samorząd, który wspiera MŚP"w kategorii gmin wiejskich.
Wójt Damian Galusek otrzymał statuetkę dla lidera, który wspiera MŚP.

Obraz na stronie msp_news.jpg

28 sierpnia 2013 r. - w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala ogłoszenia wyników oraz wręczenie nagród plebiscytu Modernizacja Roku 2012. Zmodernizowany budynek Urzędu Gminy zdobył pierwszą nagrodę w głosowaniu internetowym.

Obraz na stronie dyplom.jpgObraz na stronie finalista_konkursu.jpgObraz na stronie nagroda_szklana.jpg

"Złota setka" - ranking Rzeczpospolitej.

Podobnie jak w zeszłym roku, także i w obecnym gmina Pawłowice, jako jedyna z gmin powiatu pszczyńskiego znalazła się w krajowej „Złotej Setce” prestiżowego rankingu samorządów Rzeczpospolitej w kategorii gminy wiejskie. Jego wyniki śledzą samorządowcy ale i też przedsiębiorcy – potencjalni klienci urzędu. Ranking daje pewien obraz pracy, skuteczności, często determinacji zasiadających w radach i sprawujących władzę w gminie ale i też zaangażowanie całej lokalnej społeczności.W tym roku gmina Pawłowice zajęła 24 pozycję wśród gmin w kraju. Wprawdzie miejsce to jest nieco niższe od zajętego w 2012 roku – wtedy było czternaste – ale to wciąż ścisła krajowa czołówka za jaką postrzegana jest „Złota Setka”, do której samo dostanie się oznacza nobilitację. I do tego pozycje w jej pierwszej ćwiartce. Tu warto jeszcze dodać, że w podrankingu Rzeczpospolitej „Innowacyjny samorząd” premiującym oryginalne projekty Pawłowice zajęły piątą lokatę mając szczególne osiągnięcia w liczbie punktów z darmowym Internetem i średniej liczby uczniów przypadający na jeden komputer.


Rok 2012

28 września 2012 r. - Gmina Pawłowice zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "Samorząd, który wspiera MŚP"w kategorii gmin wiejskich. Ponadto wójt Damian Galusek otrzymał statuetkę dla lidera, który wspiera MŚP.

 

Obraz na stronie obraz17.jpgObraz na stronie obraz27.jpg

 

16 lipca 2012 r. - Gmina Pawłowice znalazła się 14 miejscu w rankingu najlepszych gmin wiejskich. W województwie śląskim tylko 2 gminy wiejskie zajęły wyższe pozycje niż Gmina Pawłowice.

Obraz na stronie rz_dyplomx.jpg

 

28 maja 2012 r. - w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, Wójt Gminy - Damian Galusek otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz osiągnięcia w pracy samorządowej. Odznaczenia państwowe wręczał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Obraz na stronie wojt_3.jpg

Obraz na stronie p5290059.jpg


5 maja 2012 r. - Wójt Gminy Pawłowice - Damian Galusek otrzymał medale z okazji XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Obraz na stronie medal_dla_wojta.jpgObraz na stronie medal_xx-lecie.jpg

 


Rok 2011

22 listopada 2011 r. - Dyplom dla Gminy Pawłowice za zajęcie 13. miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gminy wiejskiej. Ranking opracowany jest przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej na podstawie niezależnych danych GUS.

Obraz na stronie fot_25.jpg

Stoją od lewej: prof. Nzw. Dr Hab. Helena Kisilowska - Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW, Krzysztof Przybył - Prezez Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
"Teraz Polska" oraz wójt Damian Galusek.

Obraz na stronie fot_26.jpg

(foto: Wojciech Smolorz)

Październik - Wójt Gminy Pawłowice Damian Galusek otrzymał tytuł „Lidera, który wspiera MŚP”, a Urząd Gminy Pawłowice otrzymał certyfikat, tytuł i logo promocyjne „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP”. Nagrody zostały przyznane przez Kapitułę Programu "Samorząd, który wspiera MŚP" organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

 - dsc08728_.jpg

 - dsc08709_.jpg

 - dsc08730_.jpg

 

Kwiecień - Wójt Gminy Pawłowice Damian Galusek otrzymał tytuł "Orła Polskiego Samorządu Terytorialnego" przyznany przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 - mk_nagrodawojt.jpg


Rok 2010

Listopad - 14 miejsce w skali kraju w rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST, opracowywanego przez wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. dr. Hab. Eugeniusza Sobczaka. Ranking objął swym zasięgiem wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a dane, które decydowały o miejscu w rankingu, pochodziły z niezależnego źródła GUS.

 - dyplom14.jpg


Październik - Nagroda Karola Miarki dla Wójta Gminy Pawłowice Damiana Galuska, Rady Gminy Pawłowice i społeczności Pielgrzymowic za trwały wkład w rozwój kultury. W blisko trzydziestoletniej historii nagrody nie zdarzyło się, by adresatem nagrody została grupa osób, a nawet cała społeczność, ale Kapituła Nagrody chciała w ten sposób uhonorować zaangażowanie, z jakim w Pielgrzymowicach – miejscu urodzenia Karola Miarki - kultywuje się pamięć tej ważnej dla Śląska postaci.

 

 - dyplom-miarka.jpg

 - medal-miarka.jpg


Rok 2008

Październik - Gmina Pawłowice otrzymała statuetkę "Solidny Eko Partner" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Obraz na stronie


Rok 2007

Czerwiec - wyróżnienie za działalność na rzecz ochrony środowiska w konkursie "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii" organizowanym przez Radę Polskiej Izby Ekologii.

Obraz na stronie


Rok 2006

Kwiecień - wyróżnienie dla Urzędu Gminy Pawłowice za przeszkolenie w 2005 roku największej liczby pracowników.


Obraz na stronie


Rok 2005

Lipiec - 13 miejsce Gminy Pawłowice w Złotej Setce Samorządów 2005 organizowanej przez Centrum Badań Regionalnych.


Obraz na stronie
Stoją od lewej: Donald Tusk - Wicemarszałek Sejmu, Damian Galusek - wójt Pawłowice, Wisła Surażska - prezes Centrum Badań Regionalnych, Franciszek Dziendziel - przewodniczący Rady Gminy Pawłowice, Kazimierz Kutz - Senator.


Rok 2004

Lipiec - 16 miejsce Gminy Pawłowice w "Złotej Setce Samorządów" organizowanej przez "Rzeczpospolitą" i Centrum Badań Regionalnych.


Obraz na stronie
Stoją od lewej: Antoni Mrowiec - wójt Świerklan, Franciszek Dziendziel - przewodniczący Rady Gminy Pawłowice, Damian Galusek - wójt Pawłowic, Maria Ożarowska - sekretarz UG w Goczałkowicach, Jacek Pastuszka - wójt Suszca, Ludwik Jagoda - burmistrz Bierunia i Kazimierz Adamczyk - wójt Ornontowic


Rok 2003

Lipiec - W kolejnej edycji "Złotej Setki Samorządów" organizowanej przez "Rzeczpospolitą" i Centrum Badań Regionalnych Gmina Pawłowice znalazła się na 25 miejscu wśród najlepszych gmin.


Obraz na stronie
stoją od lewej: Jacek Pastuszka - Wójt Gminy Suszec, Franciszek Dziendziel - Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice, Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice, Marek Borowski - MarszałekSejmu, Damian Galusek -Wójt Gminy Pawłowice, Kazimierz Adamczyk - Wójt Gminy Ornontowice


Rok 2002

Czerwiec - Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa za budowę roku 2001 pn. "Gminny Kompleks Sportowy – II etap – kryta pływalnia"

Obraz na stronie centrum_sportowe.jpg


Obraz na stronie kryta_plywalnia_wodny_raj.jpg
Kryta Pływalnia "WODNY RAJ"

Lipiec - Wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez Rzeczpospolitą "Złota Setka Samorządów". Pawłowice zajęły 43 miejsce w Polsce i 2 miejsce wśród Gmin w województwie śląskim za inwestycje w rozwój lokalny w latach 1999 – 2001.W roku 2001 Gmina Pawłowice zainwestowała 44,5 % swoich dochodów.


Obraz na stronie
Najlepsi samorządowcy w województwie śląskim.
Od lewej stoją: wójt gminy Bojszowy p. Henryk Utrata, wójt gminy Ornontowice p. Kazimierz Adamczyk, wójt gminy Pawłowice p. Damian Galusek, prezydent Rybnika p. Adam Fudali oraz prezydent Świętochłowic p. Eugeniusz Moś.


Rok 2001

Marzec - I miejsce za całokształt działań proekologicznych Gminy Pawłowice na XII Międzynarodowych Targach Ekologicznych INTERECO 2001 – certyfikat.


Obraz na stronie Obraz na stronie
Obraz na stronie


Maj - Wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez Rzeczpospolitą "Złota Setka Samorządów". Pawłowice zajęły 78 miejsce w Polsce za inwestycje w rozwój lokalny w latach 1998 – 2000. Gmina zainwestowała 46 % swoich dochodów.


Obraz na stronie


Rok 2000

Luty - II miejsce w konkursie “Gmina jakich mało" za projekt “Rozwój gospodarczo-cywilizacyjny gminy". Czerwiec - Nagroda III stopnia za budowę roku 1999 w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Szkoła Podstawowa Warszowice.


Obraz na stronie szkola_warszowice_kolor.jpg


Październik - II miejsce w województwie katowickim w konkursie na najbardziej usportowione szkoły (wśród szkół podstawowych i gimnazjów).


Rok 1999

Lipiec - Nagroda II stopnia za budowę roku 1998 w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa –Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach.


Obraz na stronie zso.jpg

Data ostatniej aktualizacji: 15.04.2024
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Joanna Kiełkowska
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje