Dane potrzebne do wypełnienia wniosku

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku

 • dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, email, nr telefonu)
 • dane współwłaścicieli/współmałżonka (numer PESEL, adres zamieszkania)
 • numer NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą)
 • numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć ewentualna dotacja
 • pełny numer księgi wieczystej (GL1J/_____/__); w sytuacji, kiedy posiadacie Państwo numer księgi wieczystej, nie rozpoczynający się w formacie GL1J/________/__  –  prosimy o kontakt
 • numer ewidencyjny działki, na której znajduje się budynek
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
 • powierzchnia całkowita budynku (m2) – przez powierzchnię całkowitą rozumie się powierzchnię budynku liczoną po zewnętrznym obrysie ścian; do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku
 • powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dotyczy
 • ostatnie złożone do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT;
 • osoby prowadzące działalność rolniczą – decyzje podatkowe dotyczące gruntów własnych i dzierżawionych
 • zakres inwestycji (ilość m2 docieplanej powierzchni, okien, drzwi, itd.)
 • jeżeli już poniesiono koszty – data wystawienia pierwszej faktury
 • zaświadczenie z OPS dotyczące dochodów lub prawa do zasiłków – jeżeli dotyczy
Ważne informacje:
 • współwłaściciele są zobowiązani do podpisania wniosku o dofinansowanie w wyznaczonych miejscach,
 • dokumenty należy przechowywać, od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do czasu zakończenia umowy o dofinansowanie (tj. do zakończenia okresu trwałości), w przypadku pozytywnej oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie. W tym okresie, na żądanie upoważnionych podmiotów, Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość danych,
 • trwałość projektu to 5 lat od daty zapłacenia ostatniej faktury
 • faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe (dalej: dokumenty zakupu), w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych.
Data ostatniej aktualizacji: 04.04.2022
Autor: Sabina Kordiak
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje