Artykuł

Wybory samorządowe 2018 r.

Poniżej przekazujemy bieżące informację dotyczące terminów związanych z uzupełnieniem spisu wyborców gminy Pawłowice. Dla osób niepełnosprawnych istnieje również możliwość głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Terminy związane z rejestracją wyborców dla wyborów do samorządu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

30 września 2018 r. zakończy się sporządzanie spisu wyborców w gminie Pawłowice. Każdy z mieszkańców, w dniach od 1 do 15 października 2018 r., w godzinach od 7:30 do 15:30, a we wtorki do 17:00, będzie mógł sprawdzić, czy znajduję się na liście wyborców. Spis będzie udostępniany na pisemny wniosek wyborcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. Poz. 5)].
Do 16 października 2018 r. można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Terminy związane z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do samorządu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Głosowanie korespondencyjne

Do 8 października 2018 r. istnieje możliwość zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Takie prawo mają wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy są wpisani do rejestru wyborców w gminie Pawłowice. Zgłoszenia są przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I do 8 października 2018 r., od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119, blok B, telefon/telefaks 33 813 63 74 lub 33 812 60 39.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej - skrzynka ePUAP – o adresie /m4q475ycio/skrytka Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej, albo na adres e-mail: bbi-sekretariat@kbw.gov.pl.

Głosowanie przez pełnomocnika

Dodatkowo istnieje możliwość głosowania przez pełnomocnika. Prawo do takiej formy głosowania mają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat i są wpisani do rejestru wyborców w gminie Pawłowice. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa 12 października 2018 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Pawłowice (od 7:30 do 15:30, we wtorki do 17:00).

Zawsze istnieje możliwość cofnięcia pełnomocnictwa. Oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa 19 października 2018 r. Oświadczenie skierowane do Wójta Gminy Pawłowice należy złożyć w godzinach pracy urzędu. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowania tj. 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Informację Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) o zarejestrowanych kandydatach na radnych gminy Pawłowice oraz kandydatach na wójta gminy Pawłowice można zobaczyć tutaj: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/241004#geo_mayor_stat

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 17.10.2018
Autor:
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje