Inwestycje zakończone w 2021

Inwestycje zakończone w 2021

INWESTYCJE KUBATUROWE 2021

 • Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa biblioteki, modernizacja kotłowni gazowej i drogi wewnętrznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach

W ramach zadania wybudowano nową większą salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniem dla nauczyciela wychowania fizycznego. Sala wyposażona została w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzację. W sali gimnastycznej położono nowy parkiet, zamontowano nowe wyposażenie m.in. drabinki, kosze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej. Okna zabezpieczono siatką, natomiast sufit, wyposażony został w system eckophonu, co oznacza, że tłumiony jest dźwięk, dzięki czemu zwiększy się komfort użytkowania sali. Rozbudowano pomieszczenie biblioteki w części parterowej. Zewnętrzna elewacja, podobnie jak szkoła, jest pomalowana w biało-żółto-czerwone kolory.  Dodatkowo wykonano drogę wewnętrzną wprowadzającą nową organizację ruchu wewnętrznego wraz z przesunięciem parkingu wewnętrznego.

Wartość całkowita inwestycji ogółem: 2.910.800,17 zł w tym z budżetu gminy pochodzi :2.292.451,17 zł a dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiło 618.349,00 zł.

Dodatkowo przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Golasowicach przebudowo drogę dojazdową - ul. Sienkiewicza. W ramach zadania wykonano 175 metrów bieżących drogi o nawierzchni asfaltowej, której szerokość wynosi od 3,5 m do 5,5m. Po bokach została ograniczona krawężnikami, a chodnik oraz zjazdy wykonano z kostki betonowej. Wzdłuż drogi wybudowano dwie zatoki postojowe po 10 miejsc postojowych,  również o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonano 5 punktów oświetlenia ulicznego.

Wartość inwestycji: projekt wraz z robotami budowlanymi to 613.000,69 zł.

 • Zabudowa urządzeń siłowni plenerowej wraz z małą architekturą w ramach „Budowy Centrum Rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach

Przy boisku w sołectwie Golasowice  powstało „ Centrum Rekreacji”. W ramach zadania zabudowano cztery podwójne urządzenia siłowni plenerowej oraz elementy małej architektury w tym: leżaki plenerowe (3 szt.), hamaki plenerowe (2 szt.), stoły do gry w szachy (2 szt.), kosz na śmieci (1 szt.), tablica z regulaminem (1 szt.).

Wartość inwestycji: 57.014,56 zł w tym: środki z budżetu gminy to 18 841,71 zł a pozostałe 38.172,85 zł z funduszu sołeckiego.

 • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza

W ramach zadania na terenie Gminnego Zespołu Komunalnego  rozebrano dotychczasową stalową wiatę magazynową i część ogrodzenia. Wybudowano dwie  nowe wiaty do składowania odpadów, które wyposażono w odpowiednie pojemniki i kontenery. Plac na którym stoją wiaty oraz ich zadaszenia podłączono do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej. Zakupiono kontener socjalno-biurowy, który odpowiednio wyposażono i podłączono do sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonano asfaltowy plac z drogą wewnętrzną, wprowadzającą nową organizację ruchu wewnętrznego. Wybudowano dwa zjazdy (wewnętrzny i zewnętrzny) oraz zamontowano dwie bramy. Zabudowano monitoring i oświetlenie uliczne. Zabudowano system kontroli i dostępu.

Wartość inwestycji: 1.197.535,23 zł w tym: środki z budżetu gminy 248.560,48 zł i środki z funduszy unijnych 948.974,75 zł        

 • Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach

W ramach zadania zamontowano 4 kamery monitoringu wizyjnego terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kasztanowej  w Jarząbkowicach wraz z zabudową osprzętu rejestrującego. Koszt inwestycji to 7 317,76 zł brutto.

INWESTYCJE DROGOWE

 • Budowa drogi bocznej od ul. Wodzisławskiej wraz z miejscami postojowymi w sołectwie Osiedle Pawłowice

W ramach zadania wykonana została droga wewnętrzna asfaltowa o szerokości 4,5-5,0m i długości ok 45m. Ponadto wykonano plac z miejsca parkingowe z kostki brukowej o wymiarach 2,5 m na 5,0m wykończonych obustronnie krawężnikami. Przy drodze powstał chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,0m oraz zabudowano słup oświetleniowy.

Wartość inwestycji: roboty budowlane wraz z projektem 173.430,71 zł.

 • Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach ETAP II

Wykonano kompleksową przebudowę ulicy Zapłocie na odcinku od wiaduktu kolejowego w kierunku skrzyżowania z ul. Wyzwolenia (Etap II). Na odcinku 900 została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, o szerokości zasadniczej 5,5 m. Wzdłuż drogi po jednej stronie wykonano chodnik z kostki betonowej o szerokości dwóch metrów. Prace objęły również wykonanie kanalizacji deszczowej oraz ustawienie słupów oświetlenia ulicznego.  

Wartość robót budowlanych na etapie II: 3 076 375,74 zł.

 • Przebudowa ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach

Zadanie obejmowało kompleksowe przebudowanie ul. Kwiatowej na długości 945 m, na odcinku biegnącym od skrzyżowania z DW 938 wraz z odnogą w kierunku  ul. Zawadzkiego. Ponadto wybudowano nowy odcinek drogi łączący się z istniejącą już asfaltową nawierzchnią ul. Kwiatowej. Obecnie droga ma szerokość  4,5 m, z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m. Natomiast odnoga ul. Kwiatowej w kierunku ul. Zawadzkiego ma  szerokość  3,5 wraz z mijanką. Na długości 55 m wykonano mur oporowy z gabionów. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.

Wartość całkowita inwestycji: 2.130.296,04 zł.

 • Przebudowa ul. Górka w Pawłowicach

W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 330, od ul. Pszczyńskiej do wiaduktu nad DK-81.Droga została poszerzona do pięciu metrów, a w niektórych miejscach ma szerokość ośmiu metrów. Ponadto po jednej stronie powstał chodnik o szerokości 2 metrów. Przebudowana została również kanalizacja deszczowa, wybudowane zostało oświetlenie drogowe oraz przebudowano kolidujące sieci.

Wartość całkowita zadania to: 1.613.817,33 zł.  z czego 236.572,54 zł. przekazała Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. na zabezpieczenie  inwestycji przed szkodami górniczymi.

 • Przebudowa  ul. Klonowej w Pawłowicach - drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych

W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną wewnętrzną biegnącą wzdłuż stawu Młyńskiego, od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Rolników w sumie 940 metrów. Szerokość jezdni wynosi 3,5 metra z mijankami poszerzającymi jezdnię do 5  m.

Wartość całkowita inwestycji to: 787.342,79 zł, z czego 235 tys. zł pochodzi  ze środków budżetowych województwa śląskiego na budowę i modernizacje dróg dojazdowych dla gruntów rolnych.

 • Rozbudowa ul. Osińskiej w Warszowicach polegająca na budowie chodnika i kanału technologicznego

W ramach zadania wybudowano chodnik o długości ok. 100m i szerokości 2,0 m z kostki betonowej wraz z budową zjazdów oraz kanału technologicznego dł. 89,0 m.

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego: 90.956,82 zł.

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Ligonia w Krzyżowicach etap  III 

Nowy ciąg pieszy biegnie od nowo wybudowanej zatoki autobusowej do granicy z sołectwem Warszowice i ma długość ok. 590 metrów. Oprócz chodnika wykonano również kanalizację deszczową i przebudowano zjazdy. Prace te były kolejnym etapem robót rozpoczętych i zakończonych w 2020 r. Podczas dwóch wcześniejszych etapów wykonano półkilometrowym odcinek chodnika (520 metrów) z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów. W sumie powstało ok. 1110 mb chodnika wzdłuż ul. Ligonia

Całkowity koszt  zadania (I, II, III etapu) to 1.253.245,45 zł, udział gminy 495.000,00 zł, udział powiatu 177.143,89 zł, budżet państwa 432.748,00 zł, rządowy fundusz inwestycji lokalnych 148.353,56 zł

INWESTYCJE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

 • Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap I

W zakres prac projektowych wchodziło zaprojektowanie oświetlenia ulicznego na odcinku 400 m wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych.Realizację zadania podzielono na etapy. W pierwszym etapie zrealizowanym w 2021r posadowiono łącznie 6 pkt. oświetleniowych wraz z kablową linią zasilającą.
Koszt  projektu oraz realizacji I etapu wynosi:51.300,02 zł brutto.

 • Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Zamkowej w Pawłowicach

W zakres prac wchodziło zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku 100 m. Realizacja zadania w terenie polegała na zabudowie 2 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych wys. 8 m oraz zabudowę 3 szt. opraw oświetleniowych LED i linii kablowej. Koszt projektu oraz realizacji opiewał na kwotę 18.919,27zł.

 • Projekt i budowa oświetlenia w rejonie bloków przy ul. Górniczej 2 oraz 12-13 na Osiedlu Pawłowice.

Były to dwa zadania, których realizacja obejmowała powstanie 4 słupów aluminiowych oraz montaż 6 opraw oświetleniowych LED wraz z kablową linią zasilającą. Koszt obu realizacji to 20.848,00 zł.

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2023
Autor:
Zaktualizował: Joanna Kiełkowska
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje