Inwestycje zakończone w 2022

Inwestycje zakończone w 2022

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano:

Zakup wraz z zabudową urządzeń zabawowych do Centrum Rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach, zabudowano:

 • zestaw zabawowy pociąg – 1 szt.,
 • zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.,
 • karuzela z siedziskami – 1 szt.,
 • ławka z oparciem – 2 szt.,
 • zabudowano ogrodzenie niskie oraz nawierzchnię amortyzującą z piasku

     za kwotę 104.432,80 zł

Zakres w ramach funduszu sołeckiego – 65.456,00 zł
Zakres w ramach UG -38.976,80 zł

Rozbudowę placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach:

 • zabudowano dwa podwójne zestawy do ćwiczeń: biegacz +orbitrek oraz wyciskanie siedząc + wyciąg górny

      za kwotę 26.187,61 zł

Zakres wkładu Gminy Pawłowice – 18.109,07 zł;
Zakres Funduszu Sołeckiego –  8.078,54 zł;

 

W ramach WPF wykonano:

Termomodernizację wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Górniczej w Pawłowicach:

 • przebudowano budynku w zakresie dostosowania  do przepisów przeciwpożarowych tj. zabudowano klapę oddymiającą i drzwi zewnętrzne napowietrzające, wydzielono klatkę schodową, zabudowa oświetlenia awaryjnego,
 • wydzielono pomieszczenia dla potrzeb fizjoterapii na piętrze oraz rejestracji na parterze wraz z instalacjami,
 • wykonano termomodernizację ścian nadziemia i podziemia wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji,
 • przebudowano wejście do piwnicy,
 • docieplono stropodach wraz z pokryciem dachu papą,
 • zlikwidowano podjazd dla niepełnosprawnych oraz zabudowano platformę dla niepełnosprawnych,
 • odnowiono zadaszenie wejścia głównego, wymieniono balustrady tarasu wejściowego,
 • roboty malarskie w budynku,
 • zabudowano instalację wentylacji wraz z centralą wentylacyjną dla potrzeb archiwów,
 • zabudowano układu klimatyzacji,
 • wymieniono instalację hydrantową,
 • wymieniono instalację c.o.

Za łączną kwotę 2.870.020,15 zł brutto w tym odzyskany VAT w kwocie 530.254,74 zł

Wartość inwestycji 2.339.765,41 zł netto

Budowę sceny z zadaszeniem i widownią przy SP Pielgrzymowice:

 • wybudowano scenę z zadaszeniem o wymiarach 4,00 x 11,0 m  w technologii żelbetowej,
 • wybudowano widownię w formie pięciu belek łukowych na skarpie, na  115 miejsc siedzących,
 • wykonano schody terenowe oraz dojście z kostki brukowej,
 • wykonano plac przed sceną, podestu i pochylnię dla niepełnosprawnych,
 • przebudowano układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej będące w kolizji,
 • wybudowano oświetlenie zewnętrzne i monitoring,
 • zabudowano kotarę zewnętrzną na scenie.

Za kwotę łączną 782.938,36 zł brutto

Pozyskano:

 • darowiznę z Fundacji JSW w wysokości 49.000,00 zł
 • dofinansowanie PROW LGD, umowa dofinansowania opiewała na kwotę 120.000,00 zł
  z uwagi na przyczyny niezależne od IKIN kwota będzie pomniejszona.

Przebudowa placu zabaw ZSP Golasowice – I etap

Wykonano zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego na strefę relaksu poprzez zabudowę:

 • dwóch leżaków
 • kosza na śmieci
 • 4 ławek z oparciami
 • chodników ze schodami terenowymi i ośmiokątnym placem oraz nawierzchnia ze zrębków drewnianych wraz z uporządkowaniem terenu wraz ze skarpami;

za kwotę 99.094,40zł

Środki budżetowe Gminy Pawłowice – 35.094,40zł;

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 64.000,00zł zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2022

Budowa placu zabaw przy PP Pielgrzymowice

 • wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku ,
 • zabudowano urządzenia zabawowe tj.: bujak jeżyk 1 szt.,  huśtawka podwójna
  z siedziskiem bocianie gniazdo i siedziskiem koszykowym 1 szt., huśtawka ważka 2 szt., ławka równoważnia 1 szt., ławka bez oparcia 4 szt., piaskownica prostokątna 1 szt., domek 1 szt., tablica wyścigi auta 1 szt., tablica kredowa-farma 1 szt., mini zestaw gruszka -drzewo 1 szt., mini zestaw jabłko -zjeżdżalnia 1szt., zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalniami 1szt., domek owalny z ławeczkami i stolikiem 1 szt., kosze na śmieci
  w kształcie kredki 6 szt. 
 • wykonano mini boisko o wymiarach 10x15m z nawierzchnią poliuretanową,
 • zabudowano ogrodzenie panelowe, systemowe,
 • wykonano nasadzenia drzew i krzewów,
 • wykonano utwardzenie terenu z kruszywa przy ogrodzeniu przedszkola.

Za łączną kwotę 505.303,04 zł

Pozyskano darowiznę z Fundacji JSW w wysokości 45.000,00 zł

Budowa kotłowni gazowej w SP Pielgrzymowice

 • przebudowano kotłownię węglową na gazową wraz z regulacją hydrauliczną inst. c.o.,
 • zabudowano dwa kotły gazowe, każdy o mocy 150kW,
 • zabudowano urządzenia kotłowni oraz dwa zasobniki cw o pojemności każdy 500l,
 • rozebrano komin dymowy.

Za łączną kwotę 582.827,86 zł

Pozyskano dofinansowanie  z funduszy unijnych  w wysokości 436.093,23 zł

Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice

 • wymiana okładziny posadzki i okładzin ścian pomieszczeń kuchennych,
 • wymieniono wykładzinę w pomieszczeniu stołówki,
 • wymiana wyposażenia oraz urządzeń (piece konwekcyjne, taborety gazowe, patelnia, multimedialna) pomieszczeń kuchennych.  

Za łączną kwotę 1.969.842,07 zł

Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedle Pawłowice – wykonano

 • nieckę basenową w konstrukcji żelbetowej, trzy brodziki wraz z urządzeniami
  tryskaczowymi, pokrytą nawierzchnią poliuretanową, murek zewnętrzny obudowany deską  polimerową oraz siedziska na murki z deski polimerowej,
 • kontener modułowy stanowiący zaplecze sanitarno-socjalne,
 • podziemną stację uzdatniania wody wraz z częścią technologiczną,
 • ławki, kosze, stojak na rowery, wagonik górniczy, przebieralnię w konstrukcji lekkiej,
 • ciek wodny, żelbetowy, wypełniony otoczakami,
 • oświetlenie parkowe oraz monitoring wizyjny,
 • ogrodzenie systemowe, niskie,
 • nawierzchnię utwardzoną wokół niecki basenowej z kostki brukowej.

Za łączną kwotę 3.609.370,33 zł

Pozyskano:

 • darowiznę z Fundacji JSW 150.000,00 zł
 • dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład 2.700.000,00 zł

 Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach – I etap

 • wymiana 18 okien wraz z parapetami wewnętrznymi w 6 salach lekcyjnych
  oraz z obrobieniem ościeży i malowaniem.

Wartość poniesionych nakładów z budżetu Gminy Pawłowice 125.681,40 zł

 

W zakresie inwestycji drogowych w roku 2022 wykonano:

 1. Budowa chodnika w ciągu drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach wraz z odtworzeniem nawierzchni – przebudowano drogę wewnętrzną stanowiącą dojazd do szkoły na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Powstańców w Pielgrzymowicach do istniejącego parkingu na terenie szkoły o długości 191 mb, polegająca na budowie chodnika o szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej,  wzdłuż drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej wraz    z odtworzeniem konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej. Całkowita wartość inwestycji 371.209,60 zł.
 2. Przebudowa drogi do pól – ul. Myśliwska w Pawłowicach – wartość zadania 216.139,82 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 267.400,00 zł. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na odcinku 957,20 m od skrzyżowania z ul. Teligi w Studzionce, szer. jezdni 3,5 m z mijankami (szer. jezdni na mijance 5,0 m), droga o nawierzchni asfaltowej, zjazdy.

 3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Poprzecznej w Warszowicach – przebudowana została kanalizacja deszczowa w ul. Poprzecznej w Warszowicach w obrębie istniejącego pasa drogowego o długości 390 m wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni
  Poprzecznej od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania ul. Osińską, chodnika i zjazdów indywidualnych; przebudowa istniejących kolidujących odcinków gazociągu średniego ciśnienia oraz zabezpieczenie infrastruktury technicznej. Całkowita wartość inwestycji 1.464.701,50 zł.

 4. Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach – etap I – Przebudowa ul. Zapłocie
  na odcinku „A” od km 0+000 do km 0+280 wraz z budową jednostronnego chodnika oraz dróg bocznych tj. odcinka „B” - drogi dla rowerów, odcinka „C”, odcinka „D” w zakresie przebudowy konstrukcji oraz nawierzchni; przebudowa odwodnienia w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i rowów otwartych; przebudowa zjazdów do posesji; budowa chodnika oraz przebudowa oświetlenia drogowego;

        Zakres szczegółowy robót:

 • przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej szer. 5,50-7,30 m – odc. „A”;

        szer. 3,5 m – odc. ”C”; szer. 4,5 m -  odc. „D” 

 • przebudowę drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0 m
 • przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej
 • przebudowę pobocza oraz zjazdów o nawierzchni tłuczniowej
 • budowę chodnika szer. 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie kamiennej
 • ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej
 • ułożenie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • przebudowa sieci oświetlenia
 • przebudowa sieci teletechnicznej

     Wartość robót budowlanych etap I -  2.459.370,08 zł.

     (Całkowita wartość inwestycji etap I, II koszty proj. i inne: 6.528.355,62 zł brutto)

 1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice - wykonano doświetlenie przejść dla pieszych, montaż aktywnego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego w ciągu Wodzisławskiej w Pawłowicach (skrzyżowania: ul. Wodzisławskiej z ul. Prostą, ul. Wodzisławskiej z ul. Mickiewicza, ul. Wodzisławskiej z ul. Górniczą).  Zadanie prowadzone było przez Powiat. Całkowity koszt zadania 167.772,00 zł w tym: udział Gminy Pawłowice  77.772,00 zł, udział Powiatu 38.032,50 zł, udział Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 51.967,50 zł.   

W zakresie oświetlenia ulicznego w roku 2022 wykonano:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kornela Makuszyńskiego w Golasowicach - zakres prac oświetleniowych obejmował zabudowę: szafa oświetlenia ulicznego - 1 kpl., słupy oświetleniowe aluminiowe – 6 szt., oprawy oświetleniowe LED – 6 szt., linia kablowa YAKXS – 239 m. Wartość robót 52.800,00 zł.

 2. Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Pielgrzymowicach – w zakres prac wchodziło: szafa oświetlenia ulicznego - 1 kpl, słupy oświetleniowe – 7 szt., słupy wirowane – 5 szt., oprawy oświetleniowe – 13 szt., kabel YAKXS 4x35 mm2-451 m, kabel AsXSn 2x35mm2 – 136 m. Wartość robót 114.000,00 zł.

 3. Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ul. Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap II (FS) - w zakres prac wykonawczych wchodziło posadowienie 6 słupów aluminiowych, montaż opraw oświetleniowych LED – 6 szt., kabel YAKXS 4x35mm2 – 310 m. Wartość 55.011,17 zł.

 4. Projekt, zakup i budowa oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Pawłowicach –FS - w zakres prac wykonawczych wchodziło: posadowienie słupa aluminiowego, montaż opraw oświetleniowych LED – 2 szt., kabel YAKXS 35 mm2 – 35 m. Wartość 14.944,50 zł.

 5. Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej w Pielgrzymowicach – etap II – zadanie obejmowało: ul. Gruntowa oprawy oświetleniowe – 6 szt., słupy stalowe – 6 szt., kabel YAKXS 4x35 mm2 – 215 m oraz ul. Rzeczna przewód AsXS 2 x 25 mm2 – 121 m, oprawa LED – 1 szt. Wartość zadania 46.900,00 zł.

 6. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Górniczej w Pawłowicach (FS) – zadanie zostało wykonane w formie zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania 16.700,00 zł. W zakres prac wchodzi: posadowienie słupa aluminiowego – 1 szt., montaż opraw oświetleniowych LED – 2 szt.

 7. Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Ekologicznej w Krzyżowicach (FS) - w zakres prac wchodziło: posadowienie słupów aluminiowych – 5 szt., montaż opraw oświetleniowych LED – 5 szt., kabel YAKXS 4 x 35 mm2 – 202 m, szafa oświetlenia ulicznego – 1 kpl. Wartość zadania 51.000,00 zł. 
 8. Dobór i zabudowa zestawu urządzeń do kompensacji mocy biernej – zabudowa urządzeń dotyczy budynków: Inhalatorium, GZO, Szkoła Podstawowa nr 1, ZSO, Publiczne Przedszkole w „Modrzewiowym Ogrodzie’’. Koszt zadania 73.062,00 zł.
Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2023
Autor: Joanna Kiełkowska
Zaktualizował: Joanna Kiełkowska
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje