2012

Krzysztof Szymura

Wieloletni działacz społeczny z Warszowic, urodził się 10 sierpnia 1950 roku, syn Heleny i Franciszka. W 1973 roku założył rodzinę, z żoną Teresą, mają 3 dzieci, obecnie są szczęśliwymi dziadkami dla sześciorga wnucząt. Do szkoły podstawowej uczęszczał do Waszowic, która ukończył w 1964 roku, a w 1069 ukończył Technikum Łączności w Pszczynie i rozpoczął pracę zawodową w kopalni Moszczenica w Jastrzębiu – Zdroju. Za wyróżniającą pracę w górnictwie został odznaczony „Brązowym Krzyżem Zasługi” w 1079 roku, a w 1986 roku „Srebrnym krzyżem zasługi”. W roku 1993 otrzymał „Honorową Szpadę Górniczą”. Działalność społeczną rozpoczął po ukończeniu szkoły średniej. Od 1969 roku jest członkiem Komitetu rozbudowy Sali Warszowice. Zawsze zabiegał o to, aby budynek tętnił życiem Warszewickiej społeczności. Czynił starania o środki na remonty obiektu, jak również o doposażenie straży w potrzebny sprzęt. Od 1970 roku jest członkiem Kółka Rolniczego w Warszowicach. Kiedy pojawiła się inicjatywa budowy sieci gazowej dla mieszkańców wsi, aktywnie działał w Komitecie Gazyfikacji Sołectwa Warszowice. Dzięki wspólnej pracy z innymi członkami Komitetu, gazyfikacja przebiegała szybko i sprawnie. W latach 1990-1994 jako członek Rady Sołeckiej w Warszowicach, był bardzo zaangażowany w organizowanie życia kulturalnego w sołectwie i pozyskiwanie środków na remonty dróg, sieci wodociągowej czy obiektów służących mieszkańcom sołectwa. Krzysztof Szymura zawsze aktywnie uczestniczył w życiu społecznym gminy Pawłowice. Najpierw jako radny Gminnej Rady Narodowej w kadencjach 1984-1988 oraz 1988-1990. Następnie jako Radny Gminy Pawłowice w kolejnych kadencjach 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, gdzie pracował w Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego, a w kadencji 2002-2006 również Komisji Rewizyjnej. W październiku 2009 roku został członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabki Kraj” i wiceprezesem Zarządu, a od marca 2012 pełni funkcję prezesa LGR „Żabi Kraj”.


Izabela Kamińska

Urodziła się 6 sierpnia 1959 roku w Sosnowcu. Ukończyła studia z zakresu Nauk Politycznych oraz Studia Podyplomowe z Historii. W 1986 roku rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka polskiego, a potem historii w Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach. Od 1993 roku pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Od samego początku była bardzo zaangażowana w życie szkoły oraz edukację historyczną. Opracowała między innymi słownik pojęć historycznych na potrzeby szkoły i zainicjowała powstanie gazetki szkolnej „nie pytaj, lecz czytaj”. W ciągu 26 lat pracy pedagogicznej wychowała wiele pokoleń młodzieży, w tym wielu laureatów konkursów historycznych. Była również inicjatorką Festiwalu Twórczości Szkolnej, odbywającego się w ramach Dni Pawłowic. Nie tylko przekazywała wiedzę o wydarzeniach z przeszłości, ale również uczyła patriotyzmu i odpowiedzialności. W opinii uczniów była bardzo wymagającym nauczycielem, ale potrafiła przekazywać wiedzę w tak przystępny sposób, że dzieci chętnie się uczyły. Była osobą sympatyczną i lubianą, działała także społecznie. Przez wiele lat była radną, w latach 1988-1990 członkiem Gminnej Rady Narodowej, a od 1998 do 2006 działała w Radzie Gminy Pawłowice. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Działalności Społecznej oraz członka Zarządu Gminy. Sprawy dotyczące oświaty były dla niej bardzo ważne. Z jej inicjatywy zaczęto organizować konkursy na najlepszego ucznia, sportowca i absolwenta. Brała udział w pracach na rzecz ustanowienia gminnych stypendiów. Planowała wrócić do samorządu po przejściu na emeryturę. Ciężko zachorowała, ale do końca wierzyła, że wróci do szkoły. Odeszła 22 lipca 2012 roku.


Ksiądz Florian Ludziarczyk

Urodził się 23 kwietnia 1947 roku w Łące. Po święceniach w 1973 roku otrzymał dekret do parafii Opatrzności Bożej i św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym. Pracował w parafii w Jedłowniku oraz w Świętochłowicach-Piaśnikach. W toku 1984 przeniesiony został do parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z poleceniem budowy klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych. Po poświęceniu klasztoru w 1991 abp Damian Zimoń zlecił mu budowę Domu Księży Emerytów w Katowicach, którego w latach 1996-2003 został pierwszym dyrektorem. 1995 roku mianowany został kanonikiem gremialnym Kapituły Katowickiej. Jako proboszcz pełnił posługę duszpasterską w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, w okresie od 2003 do 2012 roku. W tym czasie zasłynął nie tylko jako wybitny organizator życia parafialnego, ale również jako wszechstronny działacz społeczny. Wyremontował organy, przeprowadził renowację zakrystii, wyposażył kościół w nowe ławki, okna i drzwi, zadbał o ogrzewanie świątyni, właściwe nagłośnienie. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy uporządkował cmentarz i obejście probostwa. Dokonał także gruntownego remontu ogrodu parafialnego, w którym odbywają się doroczne festyny majowe, zainicjowane i organizowane przez pawłowicką młodzież. Troszczył się o wychowanie dzieci i młodzieży. Organizował półkolonie letnie dla najmłodszych, wycieczki krajowe i zagraniczne (m.in. na Słowację, do Czech, Paryża i Londynu) dla ministrantów, pomagał osobom ubogim. Nosząc imię patrona strażaków szczególnie dbał o ochotniczą Straż Pożarną. Interesował się większością podejmowanych działań czy to przez samorząd terytorialny, czy przez inne organizacje działające na terenie Pawłowic. Aktualnie mieszka w Jankowicach Rybnickich, w parafii Sanktuarium Bożego Ciała.

 

 

Od lewej stoją: Ks. Florian Ludziarczyk, wnuczka śp. Izabeli Kamińskiej, Krzysztof Szymura.

Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2019
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Wioleta Strządała
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje