„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy”

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy

 

Tytuł projektu: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy”

Oś priorytetowa

5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie

5. 2. Gospodarka odpadami - Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Poddziałanie

5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

Opis projektu (cele projektu, grupa docelowa, planowane efekty):

Projekt obejmuje unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy. W ramach projektu planowane jest dofinansowanie usunięcia 118 ton wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z opracowanym w 2014 r. programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice na jej terenie znajdowało się około 890 ton wyrobów zawierających azbest. Z inwentaryzacji wynika, iż prawie 94% stanowią płyty cementowo-azbestowe faliste, a 6 % to płyty cementowo-azbestowe płaskie stanowiące pokrycie dachowe budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Zgodnie z zapisami programu konieczne jest unieszkodliwienie odpadów ze względu na zużycie i szkodliwe oddziaływanie.

Gmina Pawłowice zamierza powierzyć granty mieszkańcom, realizacja zadania zakładana jest na lata 2019-2020.

Grupą docelową projektu są właściciele budynków na terenie gminy Pawłowice.

Projekt służy ochronie zdrowia ludzi oraz ochronie środowiska i poprawie jego stanu poprzez wyeliminowanie zagrożenia przedostawania się azbestu do środowiska naturalnego. Działania dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, wynikają z procedur ustawowych będących efektem procesu dostosowania prawa dotychczas obowiązującego w Polsce do wymogów UE. Przepisy obowiązujące w kraju w sposób szczególny obligują samorządy wszystkich szczebli do uczestnictwa w tym procesie, dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z konstytucją i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji całego projektu: od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r.

Wartość projektu: 1 107 119,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 975 617,62 zł

Pobierz wniosek rozliczający dotację (zobacz powiązane pliki poniżej). 

Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Pawłowice, przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach, w pok. nr 2.8. czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 32 4756 358 lub 32 4756 359.

 Data publikacji: 12.03.2019

Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje