Rada gminy

Rada Gminy Pawłowice

Rada Gminy pełni funkcję lokalnego parlamentu. To do niej mogą zwracać się ze swoimi problemami mieszkańcy gminy. Rada podejmuje uchwały oraz kontroluje działalność wójta i jednostek organizacyjnych. Działa w sposób jawny, a jej kadencja trwa 5 lat. W naszej gminie w jej skład wchodzi 15 radnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Rada Gminy działa podczas sesji i przy pomocy komisji. W gminie Pawłowice funkcjonują cztery komisje: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego, Komisja Działalności Społecznej oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Informacje o terminach sesji Rady Gminy wywieszane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i zamieszczane na stronie internetowej www.pawlowice.pl.

 

Więcej informacji: Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

 

Skład Rady Gminy Pawłowice kadencji 2018 -2024:

 1. Cyrulik Grzegorz (Wiceprzewodniczący Rady Gminy od 25.08.2020 do nadal)
 2. Czakon Dariusz
 3. Dusza Zbigniew
 4. Fojcik Piotr
 5. Grabowska Irena (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy od 20.11.2018 do 25.08.2020)
 6. Harazin Janusz
 7. Herman Damian (Przewodniczący Rady Gminy od 25.08.2020 do 28.02.2023)
 8. Matera Helena
 9. Opacki Henryk
 10. Pietrek Bogusława (Przewodnicząca Rady Gminy Pawłowice od 28.03.2023 do nadal)
 11. Szaweł Andrzej (Przewodniczący Rady Gminy od 20.11.2018 do 25.08.2020)
 12. Szymaniec – Mlicka Karolina
 13. Wawrzyczek Kamil
 14. Woryna Krzysztof - (Radny Gminy Pawłowice do 21 czerwca 2022 r.)
 15. Żuchowski Tomasz
 16. Krzysztof Gryckiewicz

Komisje stałe Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna
główne zadania komisji:
- kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych (sołectw),
- opiniowanie wykonania budżetu,
- wykonywanie innych zadań kontrolnych
skład komisji: Krzysztof Woryna (przewodniczący - do 21 czerwca 2022), Helena Matera (przewodnicząca - od 20.12.2022 r.), Karolina Szymaniec-Mlicka, Zbigniew Dusza (zastępca przewodniczącego - od 20.12.2022), Dariusz Czakon

Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego:
główne zadania komisji:
- budżet gminy,
- ochrona środowiska naturalnego i gospodarka terenami,
- drogi gminne, mosty, place, organizacja ruchu,
- wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości i porządku,
- porządek publiczny,
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- lokalny transport zbiorowy

skład komisji: Kamil Wawrzyczek (przewodniczący do 20.10.2020 r.), Henryk Opacki (zastępca przewodniczącej), Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Piotr Fojcik, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka (przewodnicząca od 20.10.2020 r.), Krzysztof Woryna - do 21 czerwca 2022 r., Krzysztof Gryckiewicz

Komisja Działalności Społecznej:
główne zadania komisji:
- budżet gminy,
- oświata,
- kultura,
- sport,
- ochrona zdrowia,
- opieka społeczna,
- bezpieczeństwo i porządek publiczny

skład komisji: Zbigniew Dusza (przewodniczący), Damian Herman (zastępca przewodniczącego do 20.10.2020 r.), Irena Grabowska, Janusz Harazin (zastępca przewodniczącego od 20.10.2020 r.), Helena Matera, Tomasz Żuchowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

główne zadania komisji:
- rozpatrywanie skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
- rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

skład komisji: Opacki Henryk (przewodniczący do 20.10.2020 r.), Harazin Janusz (zastępca przewodniczącego do 20.10.2020 r.), Wawrzyczek Kamil  (członek komisji do 20.10.2020 r.), Tomasz Żuchowski (przewodniczący komisji od 20.10.2020 r.), Andrzej Szaweł (zastępca przewodniczącego od 20.10.2020 r.), Bogusława Pietrek (członek komisji od 20.10.2020 r. do 27.03.2023)

 

 

Przedstawicielami Gminy Pawłowice w Radzie Powiatu Pszczyńskiego są:
Roman Bańczyk - Radny Powiatu
Helena Gąska - Radna Powiatu
Zdzisław Goik - Radny Powiatu
Marek Lucjan - Radny Powiatu

Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2024
Autor: UG Pawłowice
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje