Rada gminy

Rada Gminy Pawłowice

     Rada Gminy pełni funkcję lokalnego parlamentu. To do niej mogą zwracać się ze swoimi problemami mieszkańcy gminy. Rada podejmuje uchwały oraz kontroluje działalność wójta i jednostek organizacyjnych. Działa w sposób jawny, a jej kadencja trwa 4 lata. W naszej gminie w jej skład wchodzi 15 radnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Rada Gminy działa podczas sesji i przy pomocy komisji. W gminie Pawłowice funkcjonują trzy komisje: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisja Działalności Społecznej. Informacje o terminach sesji Rady Gminy wywieszane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i zamieszczane na stronie internetowej www.pawlowice.pl.

 

Więcej informacji: Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

 

Skład Rady Gminy Pawłowice kadencji 2014 -2018:

Aleksander Szymura - Przewodniczący Rady Gminy
Aureliusz Pisarek - wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jerzy Cepiel (do 29 września 2016 r.)
Piotr Drobek
Zbigniew Dusza
Damian Herman
Genowefa Klimosz
Alojzy Krosny
Helena Matera
Henryk Opacki (od 18 czerwca 2017 r.)
Bogusława Pietrek
Marek Sciskoł
Barbara Serówka (do 8 lutego 2017 r.)
Andrzej Szaweł
Krzysztof Tekla
Andrzej Tyszko
Kamil Wawrzyczek (od 19 marca 2017 r.)

 

Komisje stałe Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna
główne zadania komisji:
- kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych (sołectw),
- opiniowanie wykonania budżetu,
- wykonywanie innych zadań kontrolnych
skład komisji:
Andrzej Tyszko - przewodniczący, Jerzy Cepiel- wiceprzewodniczący (do 28 września 2016 r.), Piotr Drobek, Genowefa Klimosz - wiceprzewodnicząca (od 28 marca 2017 r.), Bogusława Pietrek, Helena Matera (od 28 marca 2017 r.)

Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego:
główne zadania komisji:
- budżet gminy,
- ochrona środowiska naturalnego i gospodarka terenami,
- drogi gminne, mosty, place, organizacja ruchu,
- wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości i porządku,
- porządek publiczny,
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- lokalny transport zbiorowy

skład komisji:
Barbara Serówka - przewodnicząca (do 8 lutego 2017 r.), Alojzy Krosny - przewodniczący (od 28 marca 2017 r.), Jerzy Cepiel (do 28 września 2016 r.), Genowefa Klimosz, Bogusława Pietrek, Aureliusz Pisarek, Andrzej Szaweł - wiceprzewodniczący (od 28 marca 2017 r.), Krzysztof Tekla, Kamil Wawrzyczek (od 28 marca 2017 r.)

Komisja Działalności Społecznej:
główne zadania komisji:
- budżet gminy,
- oświata,
- kultura,
- sport,
- ochrona zdrowia,
- opieka społeczna,
- bezpieczeństwo i porządek publiczny

skład komisji:
Zbigniew Dusza - przewodniczący, Piotr Drobek - wiceprzewodniczący, Damian Herman, Helena Matera, Henryk Opacki (od 20 czerwca 2017 r.), Marek Sciskoł, Aleksander Szymura, Andrzej Tyszko

 

Przedstawicielami Gminy Pawłowice w Radzie Powiatu Pszczyńskiego są:
Grzegorz Nogły - członek zarządu Powiatu
Agata Tucka - Marek - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Roman Bańczyk - Radny Powiatu
Helena Gąska - Radna Powiatu

Data publikacji: 06.02.2018
Autor: Beata Cyganek
Opublikował: Tomasz Porwisz
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje