Artykuł

Powakacyjna sesja Rady Gminy Pawłowice

We wtorek, 10 września, odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja rady gminy.

Obszerne sprawozdanie z działalności urzędu i jednostek gminy, obejmujące prawie trzy miesiące, przedstawił wójt Franciszek Dziendziel i zastępczyni Joanna Śmieja. Wójt przytoczył najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w minionym czasie, m. in. zakończenie roku szkolnego połączone z wręczeniem nagród dla najlepszych absolwentów i sportowców. Wspomniał również o rozpoczynającej się przebudowie drogi wojewódzkiej DW 933 w kierunku Pszczyny i wiążącymi się z tym długotrwałymi utrudnieniami w ruchu, na które muszą być przygotowani mieszkańcy oraz podpisaniu porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z Katowic na projektowanie i budowę drogi gospodarczej od ul. Myśliwskiej do ul. Strumieńskiej w Pawłowicach oraz przejścia z sygnalizacją świetlną w ciągu DK 81 w tej okolicy. Wójt wspomniał również o najważniejszych wydarzeniach gminnych jakimi były Bieg Pawłowicki i Dożynki Gminne w Pielgrzymowicach oraz o spotkaniu z przedstawicielami Fundacji JSW S.A., która wspiera przedsięwzięcia na terenie gmin, gdzie Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi działalność. Gmina złożyła już 11 wniosków i otrzymała 206 tys. zł dofinansowania m. in. na organizację imprez kulturalnych i sportowych, rewitalizację zabytków czy zakup samochodu dla policji.       

Głosowanie nad uchwałami rozpoczęło się od zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz wieloletniej prognozie finansowej (WPF) gminy na lata 2019-2023. Radni zdecydowali, m. in. że zwiększą środki finansowe na zadania drogowe dot. przebudowy ul. Dąbkowej w Pniówku (w kwocie 100.000,00 zł), przebudowy ul. Wiśniowej i Widokowej w Pielgrzymowicach (w kwocie 80.000,00 zł), budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej w Warszowicach (200.00,00 zł) oraz na zadanie oświatowe dot. rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golasowicach (w kwocie 200.000,00 zł). Radni wyrazili także zgodę na zakupy inwestycyjne na plac zabaw w Osiedlu Pawłowice (w kwocie 22.195,95 zł). Zwiększono także wydatki na budowę boiska do siatkówki plażowej w Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach w wysokości 40.000,00 zł. Wprowadzono także nowe zadanie do WPF na lata 2019-2020 pn.”Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych – ul. Klonowa w Pawłowicach”.

Radni przekazali 50 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pawłowicach. Wcześniej gmina wystąpiła z wnioskiem o wsparcie przedsięwzięcia do Fundacji JSW, w związku z czym tylko 500 zł tej kwoty będzie pochodziło z budżetu gminy. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków fundacji. Udzielili również dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 z Jastrzębia-Zdroju w wysokości 35 tys. zł na zakup zestawu laparoskopowego i endoskopowego. Sprzęt będzie wykorzystywany na bloku operacyjnym chirurgii ogólnej.  

Uchwałą przejęto zimowe utrzymanie dróg powiatowych biegnących przez teren gminy Pawłowice w sezonie 2019/2020. Takie rozwiązanie pomaga szybciej reagować na zmieniające się warunki atmosferyczne, a tym samym poprawia bezpieczeństwo na drogach. Radni nadali również nazwę - ul. Owocowa - drodze wewnętrznej w Jarząbkowicach, która stanowi boczną drogi wojewódzkiej DW 938. Ul. Owocowa biegnie również po przeciwnej stronie DW 938. Nowy odcinek będzie niejako przedłużeniem już istniejącej ulicy.

Radni przegłosowali uchwałę dotyczącą zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, tym samym doprecyzowując uchwałę podjętą w roku ubiegłym.  Wprowadzono m. in. zapis, że do oświadczenia o utworzeniu komitetu należy dołączyć projekt uchwały w formie pisemnej, doprecyzowano zapis określający cel i sposób promocji inicjatywy uchwałodawczej, wprowadzono zapis dotyczący konieczności złożenia oryginału wykazu podpisów mieszkańców popierających inicjatywę oraz zapis, że do czasu złożenia wykazu podpisów w urzędzie administratorem danych jest komitet.

Radni uchwalili również Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK. To nowość, która ma przeciwdziałać korzystaniu z PSZOK-u przez osoby nieuprawnione. W PSZOK-u mogą być tylko oddawane posegregowane odpady pochodzące z nieruchomości z terenu gminy i nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Osoba dostarczająca odpady będzie musiała złożyć oświadczenie o pochodzeniu odpadów. Będzie również prowadzony rejestr osób oddających śmieci weryfikowany z bazą danych prowadzoną w urzędzie gminy. Szczegółowe informacje na temat nowych zasad deponowania odpadów w PSZOK-u pojawią się jeszcze na stronie internetowej gminy. Regulamin wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Data ostatniej aktualizacji: 08.10.2019
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Sylwia Mazur-Giel
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje