Artykuł

Raport o stanie Gminy Pawłowice za rok 2018

To dokument, który podsumowuje roczną działalność wójta, ze szczególnym uwzględnieniem polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Pawłowice za rok 2018. To dokument, który podsumowuje roczną działalność wójta, ze szczególnym uwzględnieniem polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Raport dotyczy działalności w roku poprzedzającym rok przedstawienia raportu, a więc w tym przypadku roku 2018.  Jest źródłem wiedzy o gminie Pawłowice.

Przygotowanie i przedstawienie raportu jest nowym obowiązkiem wynikającym ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z ustawą, wójt był zobowiązany do przedstawienia raportu radzie gminy do 31 maja, natomiast radni rozpatrzą dokument na sesji absolutoryjnej, we wtorek, 18 czerwca. Zgodnie z przepisami, nad raportem przeprowadzona zostanie debata. Mogą w niej również wziąć udział mieszkańcy gminy, pod warunkiem złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice pisemnego  zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w Punkcie Podawczym Urzędu Gminy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. do 17 czerwca. Liczba mieszkańców, którzy mogą zabrać głos w debacie wynosi 15 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego zgłoszeń. Zgłoszenie, z którego musi jasno wynikać, że dana osoba chce wziąć udział w debacie, powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem. Lista poparcia musi zawierać nie tylko podpisy, ale również imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, aby można było zweryfikować, czy podpisane osoby są mieszkańcami gminy.

Raport jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wójt Gminy - władza wykonawcza - Raporty o stanie gminy.

Zobacz raport w BIP

Data publikacji: 06.06.2019
Autor: UG Pawłowice
Opublikował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje