Artykuł

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/,
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego,
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem.

Od 16 września #spisrolny odbywa się także poprzez wywiad telefoniczny. Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez:

- Internet: https://spisrolny.gov.pl/

- infolinię spisową: tel. 22 279 99 99

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego to:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych,
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat,
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD,
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa
  w kolejnych latach.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728 z późn. zm.).

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2020
Autor: Główny Urząd Statystyczny
Zaktualizował: Sylwia Mazur-Giel
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje