Artykuł

Szczepienia w NZOZ "Zdrowie"

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" Sp. z o. o w Pniówku prowadzi bezpłatne szczepienia przeciw grypie na sezon 2021/2022 oraz podaje trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID – 19.

Prawo do bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie mają:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • pacjenci:
  • zakładu opiekuńczo-leczniczego
  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • hospicjum stacjonarnego lub domowego
  • oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Zapisy na szczepienia przeciwko grypie są przyjmowane telefonicznie pod numerem 32 7562596 w godzinach pracy przychodni.

Więcej o bezpłatnej akcji szczepień przeciw grypie na gov.pl

 Od 29 września przyjmowane są również zapisy na szczepienie trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19. Trzecia dawka jest podawana  osobom zaszczepionym wszystkimi typami szczepionek ( Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Jonshon )i  podawana jest po 180 dniach od przyjęcia ostatniej dawki. Trzecia dawka to szczepionka Corminaty firmy Pfizer.

Zapisy na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjmowane są od godziny 9.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 7562599 lub poprzez całodobową infolinię pod numerem 989.

 Szczepienia przeciwko grypie oraz COVID 19 można przyjmować jednocześnie.

Data ostatniej aktualizacji: 08.10.2021
Autor: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" Sp. z o. o w Pniówku
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje