Artykuł

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości - obręb Jarząbkowice

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerami działek: 593/156, 594/156, 595/156, 596/156, 598/156, 599/156, 600/156, 601/156, 602/156, 605/156, arkusz 3, obręb Jarząbkowice z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

  1. Powierzchnia terenu dzierżawy – 0,7839 ha.

  2. Wywoławczy czynsz dzierżawny – 250,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).

  3. Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, pokój 0.14. 

  4. Data przetargu – 23.07.2024 r. godz. 10:00.

  5. Czas obowiązywania umowy dzierżawy  – umowa na czas oznaczony tj. od dnia 01.10.2024 r. do 30.09.2029 r.

  6. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

           a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 200,00 zł. do dnia 19.07.2024 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.

           b) złożą pisemne oświadczenie, że:

              - nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej,

              - zapoznali się z przedmiotem dzierżawy w terenie,

              - zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy,

              - nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

          c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania   wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

Wzór umowy i oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania   wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

Regulamin

Data ostatniej aktualizacji: 13.06.2024
Autor: Urząd Gminy Pawłowice
Zaktualizował: Monika Klimek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje