Artykuł

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych

Od 1 lipca br. zmieni się sposób odbierania odpadów komunalnych. Zmiany są następujące:

Częstotliwość odbioru pozostałości po sortowaniu (tzw. "zmieszanych odpadów komunalnych") odbieranych w pojemnikach

- odpady będą odbierane z następującą częstotliwością: jeden raz w miesiącu w okresie styczeń – maj i wrzesień – grudzień oraz dwa razy w miesiącu w okresie czerwiec – sierpień

BIOODPADY od właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z ulgi za kompostowanie

- bioodpady nie będą odbierane w ramach zbiórki z pojemników, bezpośrednio z nieruchomości

- zasady dostarczania bioodpadów do PSZOK nie ulegają zmianie

- jeżeli właściciel nieruchomości wyraża chęć, aby bioodpady były odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki z pojemników, powinien zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i zrezygnować z ulgi z tytułu kompostowania (DEKLARACJE MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 LIPCA)

Możliwości zagospodarowania bioodpadów przez właścicieli nieruchomości przedstawiono w tabeli:

Postępowanie z bioodpadami z nieruchomości jednorodzinnej:

w przypadku korzystania z ulgi za kompostowanie

w przypadku niekorzystania z ulgi za kompostowanie

bioodpady należy zagospodarować w przydomowym kompostowniku

bioodpady są odbierane z pojemników koloru brązowego, oznaczonych napisem "BIO" - bez zmian

w przypadku zwiększonej ilości bioodpadów (np. przyciętych gałęzi krzewów itp.) można je dostarczyć do PSZOK - bez zmian

bioodpady mogą być dostarczane do PSZOK - bez zmian

 Pozostałe zasady odbioru odpadów nie ulegają zmianie.

Więcej informacji na temat gospodarowania odpadami w gminie Pawłowice.

Last update at: 16.05.2022
Author: Sylwia Mazur-Giel
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected